Stichting Pieter Backer Orgel

De Stichting Pieter Backer Orgel
 
Deze stichting werd in 1988 opgericht.
Instandhouding– en bevorderen van het gebruik van het Medemblikker orgel zijn een tweetal doelstellingen van deze stichting.
Met succes beijverde de stichting zich de afgelopen jaren voor de restauratie van het instrument.
Oktober 2000 werd de het orgel na een grondige restauratie weer in gebruik genomen.
Financiële bijdragen van particulieren, instellingen en overheid maakten deze restauratie mogelijk.
Het resultaat daarvan zal zicht–  en hoorbaar zijn tijden de concerten die de stichting jaarlijks organiseert.
Op dit deel van de site van de Bonifaciuskerk wil de Stichting informatie over historie en gebruik van het orgel en de Bonifaciuskerk geven.

Wanneer u onze stichting financieel wilt steunen dan kan dat door een eenmalige bijdrage te storten. 
Ook kunt u donateur worden tegen een jaarlijkse bijdrage van minimaal 20 euro.
Wij houden u dan op de hoogte van onze activiteiten.
U wordt donateur door op uw bijdrage te vermelden "jaardonatie"en uw emailadres.


Onze bankrekening is NL62 RABO 0333 0700 70 ten name van Stichting Pieter Backer Orgel

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!