Stichting Pieter Backer Orgel Stichting Pieter Backer Orgel

De Stichting Pieter Backer Orgel
 
Deze stichting werd in 1988 opgericht.
Instandhouding– en bevorderen van het gebruik van het Medemblikker orgel zijn een tweetal doelstellingen van deze stichting.
  True True 0 (``````````` (``````````` 0
Met succes beijverde de stichting zich de afgelopen jaren voor de restauratie van het instrument.
 
Oktober 2000 werd de het orgel na een grondige restauratie weer in gebruik genomen.
 
Financiële bijdragen van particulieren, instellingen en overheid maakten deze restauratie mogelijk.
 
Het resultaat daarvan zal zicht–  en hoorbaar zijn tijden de concerten die de stichting jaarlijks organiseert.
 
Op dit deel van de site van de Bonifaciuskerk wil de Stichting informatie over historie en gebruik van het orgel en de Bonifaciuskerk geven.

terug