concerten 2023

door op de datum te klikken ga je naar foto, cv en programma van dat concert.


zaterdag middagconcerten aanvang 16.00 u.
Ingang aan de Breedstraat open 15.30 u.

de toegang is vrij, collecte voor de onkosten aan de uitgang

1 juli 2023                   orgelconcert    Andries Bogerd
8 juli 2023                   orgelconcert    Albèrt Driessen
15 juli 2023                 orgelconcert    Joël Boone
22 juli 2023                 orgelconcert    Michael Verniers
29 juli 2023                 orgelconcert    David Strijbis

Zomeravond Orgel Plus.. concerten aanvang 20.00 uur, 
Ingang aan Kerkplein open 19.30 uur
Dit zijn concerten met een pauze.  De toegang is € 12,50
Kaarten kunnen worden besteld worden via spbobonifaciuskerk@gmail.com

zaterdag 5 augustus 2023    Ingeborg van Dokkum, orgel
Plus:   muziekgezelschap Tandaradei

zaterdag 19 augustus 2023. Jos van der Kooy, orgel
Plus:   Pauline van der Werff, sopraan
Zaterdagmiddagconcert 1 juli

Andries Bogerd (2003) werd voorbereid op zijn conservatoriumstudie door Yde Raap. In september 2020 startte hij zijn orgelstudie bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Sinds 2021 studeert hij hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast krijgt hij bijvak piano van Wim Voogd. 
Masterclasses en lessen volgde hij bij Pieter Dirksen (Sweelinck), Michel Bouvard (Franck), Hayo Boerema (Vierne), Anton Pauw, Leo van Doeselaar en Daan Manneke.
Meer informatie: www.andriesbogerd.nl
Programma 1 juli
Johann Sebastiaan Bach (1685-1750)
Toccata und Fuge d-moll BWV 565
 John Stanley (1712-1786)
Voluntary in A minor, op. 6/2
 Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Ciacona e-moll BuxWV 160
 Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Concerto del Signor Vivaldi h-moll
-      Allegro
-      Adagio
-      Allegro
 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Preludium und Fuge G-dur, op. 37/2
Piet Post (1919-1979)
Partita over het “Gebed desHeren”
-      Quieto 
-      L’istesso tempo
-      Leggiero
-      Moderato
-      Lento cantabile
-      Andante cantabile
-      Andante vivace e legato 

terug naar concertoverzicht

Zaterdagmiddagconcert 8 juli
Albèrt Driessen (Genemuiden, 2002) ontving op negenjarige leeftijd zijn eerste orgellessen van Bert Gelderman. Op zijn dertiende studeerde hij verder bij Evan Bogerd, die hem tevens op zijn conservatoriumstudie voorbereidde. Sinds 2021 studeert Albèrt aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, alwaar Jos van der Kooy zijn hoofdvakdocent is. Hij ontvangt zijn bijvak-pianolessen van Wim Voogd. Tevens studeert Albèrt Rechtsgeleerdheid aan de universiteit te Leiden.
In oktober 2021 won Albèrt de eerste prijs op het in Kampen gehouden Quintus concours. In 2022 ontving hij de gedeelde tweede prijs op de eerste editie van het Duyschotconcours.
In 2020 werd Albèrt toegelaten tot het Young-Talent programma van het Internationaal Orgelfestival Haarlem.
Hij volgde masterclasses bij onder anderen Ben van Oosten, Michel Bouvard en Pieter Dirksen, Wolfgang Zerer, Stefan Engels, Leo van Doeselaar en Menno van Delft. 

Programma 8 juli

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata d-moll (BWV 538)

J.P. Sweelinck (1561-1621)
Mein junges Leben hat ein End. 

Louis Vierne (1870-1937)
Uit ‘Pièces en style libre‘ 
       Préambule 
       Cortège 

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Preambulum in a (5)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante in F-Dur 

Louis Vierne
Uit ’Pièces en style libre’
Lied 

Nicolaus Bruhns (1665-1697)
Praeludium in e 

terug naar concertoverzicht


Zaterdagmiddagconcert 15 juli

Joël Boone (2001) volgde vanaf zijn tiende jaar orgellessen van Jan-Hans Mathlener in Yerseke. Sinds 2020 studeert hij Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast studeert hij ook Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Op het Koninklijk Conservatorium is Jos van der Kooy zijn hoofdvakdocent voor orgel, krijgt hij pianolessen van Wim Voogd en harmonie en improvisatielessen van Bert Mooiman. Hij volgde masterclasses bij onder andere Léon Berben, Daan Manneke en Michel Bouvard. In oktober 2022 nam Joël deel aan het Improvisatieconcours in Brielle waar de jury hem de eerste prijs toekende.
Joël is als kerkmusicus verbonden aan de Protestantse Gemeente Kloetinge. Verder speelt hij ook kerkdiensten in Leiden en Rotterdam.   
programma  15 juli

uit Symphoniae Sacrae (1597)                                  Giovanni Gabrieli (1555-1612)
Canzon primi toni,                                                     Giovanni Gabrieli
                                                                                  Orgelbewerking: Henk Verhoef

Improvisatie
Fuga del nono tono                                                   Giovanni Gabrieli
 
Upon la mi re                                                            Thomas Preston (?-1563)
Improvisatie
Fantasmagorie                                                         Jehan Alain (1911-1940)
 
Fantasia Chromatica                                                Jan Pieterszn Sweelinck (1562-1621)
 
Chaconne in G-dur                                                   Georg Muffat (1653-1704)
Improvisatie
Le jardin suspendu                                                   Jehan Alain
 
Miserere                                                                   William Byrd (1540-1623)
Improvisatie
Litanies                                                                      Jehan Alain
 
Programmatoelichting:
Het orgel in Medemblik leent zich bij uitstek voor oude muziek. In dit programma wordt oude muziek gekoppeld aan hedendaagse improvisaties en aan de 20e eeuwse Franse muziek van Jehan Alain. Muziek uit verschillende tijdperken, maar uitermate complementair.

terug naar concertoverzicht


zaterdagmiddagconcert 22 juli


Michaël Verniers is geboren op 18 februari 2005 in Elburg. Al jong had hij interesse in muziek. Vanaf 2018 volgt hij zijn muzikale opleiding bij de school voor Jong Talent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij krijgt zijn orgellessen van Jos van der Kooy. In Oldebroek is Michaël actief als vaste organist in de Dorpskerk (Flentrop, 31/IIIP, 1970) en in de Vrije Evangelische Kerk (Adema, 37/IIP, 2023).


programma 22 juli
Koororgel
:

Simon C. Jansen (1911-1980) 
‘God roept ons broeders tot de daad’ Thema met variaties Gezang 121 (Hervormde Bundel, 1938)

Hoofdorgel:
 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Uit Sonate II (Opus 65 no. 2)
  •         Grave
  •         Adagio
Max Reger (1873-1916)
‘O Gott, du frommer Gott’ Opus 79b no. 1       
 
Johannes Brahms (1833-1897)
‘O Gott, du frommer Gott’ Opus 122 no. 1
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante in F-dur KV 616

John Stanley (1712-1786)
Voluntary in a minor Opus 6 no. 2
  • Andante
  • Allegro  
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Ciacona in e-moll, BuxWV 160
 
Johann Sebastian Bach
Toccata en Fuga in d-moll BWV 565

terug naar concertoverzicht

zaterdagmiddagconcert 29 juli

David Strijbis
(Amstelveen, 2001) ontving zijn eerste orgellessen van Gerben van de Put. Daarna heeft hij de vooropleiding aan het Utrechts Conservatorium gevolgd waar hij les kreeg van Reitze Smits. Sinds 2022 studeert David hoofdvak orgel (Jos van der Kooy) en bijvak piano (Wim Voogd) aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Verder ontving hij lessen van onder andere Sander van den Houten en Evan Bogerd.


In 2022 won David zowel de eerste prijs in de juniorencategorie, als de publieksprijs van het Duyschot-concours. Als organist is hij verbonden aan de Wilhelminakerk te Bussum. 

programma 29 juli

D. Buxtehude (1637-1707)
     Passacaglia d-moll (BuxWV 161)
 
B Matter. (1937)
     Fantasie sur Psaume 90
 
J.S. Bach (1685-1750)
    Passacaglia c-moll (BWV 582)terug naar concertoverzicht


 
Zomeravondconcert 5 augustus

Ingeborg van Dokkum-Prins  studeerde orgel aan het Conservatorium Alkmaar, aanvankelijk bij Hans van Nieuwkoop, later bij Jos van der Kooy. Ze behaalde de diploma’s Docerend Musicus  en Kerkmuziek. Ook heeft ze een aantal jaar koordirectie gevolgd.
In 2012 ging ze bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium studeren voor het master diploma orgel. in 2024 heeft ze met goed gevolg het examen afgelegd, met onderscheiding voor de wijze waarop ze haar mogelijkheden optimaal heeft benut en uitgebouwd!
Ze volgde diverse masterclasses bij o.a. Wolfgang Zerer, Ludger Lohmann, Leo van Doeselaar en Reitze Smits. Sinds  2018 is Ingeborg cantor-organist van de Dorpskerk te Bathmen. Ze geeft concerten, begeleidt koren en solisten, dirigeert het koor Toonkunst in Beekbergen en heeft een lespraktijk.

 

Tandaradei is een groep van vier professionele muzikanten die op zoek zijn naar de grenzen en de overeenkomsten van oude en nieuwe muziek, maar ook van oude en nieuwe instrumenten. Vanuit een historische bron onderzoeken de muzikanten op welke instrumenten de muziek het fraaist kan klinken en zo ontstaat er een fusion die je het beste zou kunnen omschrijven als historische pop.
Populaire liedjes uit de 11e en 14e eeuw staan lijnrecht tegenover muziek uit de 20e en 21e eeuw. Straatliedjes, wiegenliedje en natuurlijk liefdesliedjes uit verschillende tijden zijn in het programma opgenomen. 
De leden van de band hebben allemaal een klassieke muzikale achtergrond. Anders dan in de klassieke muziek laten ze de originele partituur los en komen tot een eigen sound. Elke repetitie lijkt er daardoor een extra laagje kleur bij te komen. Het plezier in de muziek is voor hen heel belangrijk en zo brengen zij ontroerende, klassieke, geestige, maar ook folkloristische luisterliedjes die het hart verwarmen en verblijden., maar dan wel uit alle tijden

programma nog niet bekend
terug naar zomeravondconcerten
Zomeravondconcert 19 augustusJos van der Kooy, organist, is sinds jaar en dag actief in het Nederlandse en internationale muziekleven. Hij is verbonden aan de Arminius Kerk in Rotterdam en aan de Gotische Zaal in Den Haag.
Tijdens zijn concerten speelt hij werken uit vrijwel alle stijlperioden.
Hij is een vermaard als improvisator. Als docent voor het hoofdvak orgel is hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Paulien van der Werff studeerde Hoofdvak Zang aan het Utrechts Conservatorium bij Meinard Kraak. Na deze voltooide studie specialiseerde zij zich vervolgens in Barokzang bij Peter Kooij en Max van Egmond aan het Amsterdams Conservatorium. 
Paulien wordt gecoacht door Maria Acda en correpetitor Carolien Drewes (Kon. Conservatorium Den Haag).
Als sopraan is Paulien veelvuldig te beluisteren in oratoria van J.S. Bach, W.A. Mozart, G.F. Handel, J. Haydn en in vele andere barokproducties. Maar barok is niet het enige wat zij zingt. Ook de romantische periode krijgt haar aandacht in werken van bijvoorbeeld F. Schubert, R. Strauss, J. Brahms en G. Verdi. In Nederland en Engeland werkte Paulien mee aan een aantal cd-, radio- en televisieopnames. Paulien concerteerde o.a. in Duitsland, Frankrijk, Engeland , Marokko en Zimbabwe.
Sinds enkele jaren werkt zij samen met de gitarist/ luitist Gert de Vries (Duo Pageluza). Met diverse programma’s (Sacred Lute Songs, Liederen uit de Spaanse Renaissance, Das Lautenbuch  der Elisabeth von Hessen, Liederen uit de Romantiek) geven zij concerten door het hele land.

www.paulienvanderwerff.nl
www.pageluza.nl

programma nog niet bekend
terug naar zomeravondconcerten
 
terug