.

Dit deel van de site "bonifaciuskerkmedemblik.nl" wordt verzorgd door de Stichting Pieter Backer Orgel

Sind 1988 organisert de Stichtng Pieter Backer Orgel orgel- en orgel plus...concerten in de Bonifaciuskerk van Medemblik.  Vanaf 2022 ook andere klassieke concerten.


zaterdagavond 14 januari 2023
NH Jeugd Fanfare Orkest & Frysk Fanfare Orkest


MEDEMBLIK – Zaterdagavond 14 januari wordt een festijn in de Bonifaciuskerk Medemblik vanwege het Nieuwjaarsconcert van het Noordhollands Jeugd Fanfare Orkest én het toonaangevende Frysk Fanfare Orkest. Beide orkesten zetten zich in als kweekvijver voor jong talent en door coaching wordt kennis, enthousiasme en passie voor muziek overgedragen. Het belooft een avondje wereldmuziek uitgevoerd door ambitieuze amateur muzikanten.
*Het Noordhollands Jeugd Fanfare Orkest bestaat sinds 2004 en heeft al eerder succesvol opgetreden in Medemblik. 
Het wordt gedirigeerd door de oprichter, Lieuwe de Jong.
De leden van het NHJFO komen uit de hele provincie Noord-Holland.
*Het Frysk Fanfare Orkest (FFO) staat sinds de oprichting in 1983 onder leiding van Jouke Hoekstra. Met het FFO behaalde hij in de concertafdeling fanfare meerdere malen het hoogste resultaat tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.
Hij is veelvuldig initiatiefnemer van diverse multidiciplinaire projecten, zoals met jazz en filmmuziek en is (inter)nationaal een gerespecteerd jurylid bij concertwedstrijden.
Bij het FFO wordt het hoogste niveau van muziekbeoefening nagestreefd.
Het neusje van de zalm in dit genre dus …

Aanvang 20.00 uur Kaarten á € 10 zijn verkrijgbaar
*online via www.ticketkantoor.nl/shop/nhjeugdfanfare
*per mail via spbobonifaciuskerk@gmail.com Organisatie: Stichting PBO Bonifaciuskerk Medembli

Kaarten: https://www.ticketkantoor.nl/shop/nhjeugdfanfare
INFO: spbobonifaciuskerk@gmail.com


Weer iets moois van de Stichting Pieter Backer Orgel  !

 

terug