Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

Zondag 5 februari 2023

- Welkom, mededelingen

1. Openingslied:  Dank u voor deze nieuwe morgen (218 geheel)

- Moment van stilte
- Bemoediging
- Drempelgebed

2. Kyrie:  Roepend om gehoor te vinden (77 vers 1 en 2)

- Roep om ontferming

3. Gloria:  De wijze woorden en het groot vertoon ( 1001 geheel)

- Inleiding
- Gebed om de opening van ons hart

1e Lezing:  Job 2, 1-10

4. Schriftlied:  Gij die mij ziet zoals ik ben (139 vers 1 en 2, 5 en 6, 8 en 9)

2e lezing:  Openbaring van Johannes 8 ,1-13

5. Acclamatie: Zolang wij adem halen (657 vers 2 en 4)
- Overweging
- Muziek ter overweging

6. Acclamatie:  Lof zij de Heer, hij omringt God (868 vers 1, 2 en 4)

- Dank- en voorbeden, stilte en Onze Vader
- Inzameling van de gaven

7. Slotlied: O grote God die liefde zijt (838 vers 1, 2 en 3)

- Uitzending
- Zegen

8. Amen (431 c)

Koffie en thee in de Bonfoyer

Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 1e kwartaal 2023.
datum voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
01-01 ds. N. Visser  
Noord-Scharwoude
N. Mazereeuw Diaconie Pl. pastoraal werk J. v. Bergen L. v. Bergen Rob v.d. Heijden N. Buijze Nieuwjaarsdag
08-01 Heilke Kool A. de Greeuw PKN Ondersteuning gemeenten Onderhoud tuin & terrein P. Stam A. de Greeuw Arnold de Greeuw Th. Hoff  
15-01 Verzorgd door Raad van Kerken M’blik   Oecumenisch doel           Oecumenische dienst in de Vermaning
22-01 ds. R. Erkelens         Alkmaar W. Zeldenrust PKN Missionair werk Onderhoud kerk H. Mellema I. Bakker Rob v.d. Heijden J. Kool  
29-01 ds. R. Wattel       Hoofddorp N. Mazereeuw Vluchtelingenkinderen Gen. kas predikants-traktementen P.Bomekamp L. v. Bergen Arnold de Greeuw N. Buijze Avondmaalsviering
05-02 ds. H. Reedijk            Kwadijk H. Huttinga Kerk in Actie Wereld-diaconaat Pakistan Algemene kosten J. v. Bergen H. Huttinga Rob v.d. Heijden Th. Hoff  
12-02 Mevr. ds. H. Borst Enkhuizen W. Zeldenrust KiA Noodhulp Ethiopië Energiekosten P. Stam W. Zeldenrust Rob v.d. Heijden B. Hoekstra  
19-02 ds.R.J. Kooiman           Hoorn A. de Greeuw PKN Kinderen en Jongeren Cirkelslag Algemene kosten H. Mellema A. de Greeuw Arnold de Greeuw J. Kool  
26-02 mevr. ds. W. Roobol
Nieuwe Niedorp
P. Keemink KiA Zending Gambia Klein onderhoud P.Bomekamp I. Bakker Rob v.d. Heijden N. Buijze  
05-03 dhr. B. van der Bent Alkmaar N. Mazereeuw KiA Zending Palestina Kerkmuziek J. v. Bergen L. v. Bergen Rob v.d. Heijden Th. Hoff  
12-03 ds. W. den Braber Vriezenveen H. Huttinga KiA Binnenl. diaconaat
Omzien naar gevangenen
Onderhoud tuin & terrein P. Stam H. Huttinga Arnold de Greeuw B. Hoekstra Gez. dienst met
PG Opperdoes
19-03 mevr. ds. M. Kraak     Wilnis W. Zeldenrust PKN Missionair werk Kliederkerk Klein onderhoud H. Mellema W. Zeldenrust Rob- v.d. Heijden J. Kool  
26-03 ds. Van der Sluijs Nijkerkerveen A. de Greeuw KiA Werelddiaconaat Bangladesh Energiekosten P.Bomekamp A. de Greeuw Arnold de Greeuw N. Buijze Begin zomertijd!
02-04 mevr. ds. M. Mazereeuw Sneek P. Keemink PKN Kinderen/jongeren Paas-challenge Gen. kas predikants-traktementen J. v. Bergen L. v. Bergen   Th. Hoff Palmzondag
 
terug