Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist


Orde van dienst Bonifaciuskerk Medemblik         28 november 2021
Ds Bart Seelemeijer

Om te beginnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen

Eerste lied 84, 1.6 Hoe lieflijk

Moment van stilte

Bemoediging
Groet

lied 462, 1.2.3 Zal er ooit een dag van vrede

Gebed om ontferming

lied 462, 4.5.6 Zie de sterren

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing Rechters 9, 8-15                     

Lied 321, 1.2.3.4 Niet als een storm

Tweede lezing Lucas 21, 29-36

Lied  321, 5.6.7 blinden herkennen de hand

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 791, 1.2.3 Liefde eenmaal uitgesproken


Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte mededeling

Slotlied 791, 4.5.6 Liefde waagt zichzelf te geven

Wegzending en zegen

Zegen
Amen gezongen door de gemeente

 
Datum  Voorganger Ambtsdrager Lector Collectant Organist Koster Diaconie Kerk Bijzonderheden
7-11-2021 Ds. Jantine de Ruiter Nelli xx xx   xx J.Kool Voedselbank Generale kas predikantstraktementen gezamenlijke dienst in Oostwoud
14-11-2021 Ds. Titus Woltinge Geke Laura Jan v.B   Arnold J.Kool Bloemenfonds Klein onderhoud mmv Cantorij
21-11-2021 Ds. Hetty Boot Wil Z. Wil Z. Henk M   Rob N. Buijze Hospice Plaatselijk pastoraal werk Gedachteniszondag
28-11-2021 Ds. Bart Seelemeijer Paul Ina B. Paul   Arnold Th. Hoff Werelddiaconaat Moldavië Energiekosten 1e zondag van Advent
5-12-2021 Ds. Huib v.d. Burg Hannie Hannie Piet B.   Rob J.Kool Zending Rwanda Kerkmuziek Avondmaal
12-12-2021 Ds. Marijke Kraak             ….   Gezamenlijke dienst in Opperdoes
19-12-2021 Proponent Anita Winter Nelli Laura Jan v.B   Rob N. Buijze Ouderenwerk Algemene kosten  
24-12-2021 Ds. Bart Seelemeijer Geke Geke Henk M.   Arnold Th. Hoff Kinderen in de Knel Algemene kosten Kerstnacht
25-12-2021 Ds. Bart Seelemeijer Paul Ina B. Paul   Rob J.Kool Vluchtelingen kinderen Instandhouding eredienst 1e Kerstdag
26-12-2021 Drs. Liuwe Westra Wil Z. Wil Z Piet B.   Arnold J.Kool Eigen diaconaal werk Plaatselijk pastoraal werk  
31-12-2021 ??? Geke Geke Henk M.   Arnold N. Buijze geen collecte Oudejaarscollecte Oudejaarsdienst 16.30uur
terug