Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist
Orde voor de dienst van 18 april 2021 10.00 uur Bonifaciuskerk Medemblik.
Derde zondag in de Paastijd. De barmhartigheid van de Heer/de Goede Herder

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
Aansteken kaarsen.

Psalm 33 vers 2, 7 en 8.

Moment van stilte./beginwoord en groet.

Gebed om ontferming.

Glorialied:654 vers 6.

Gebed van de zondag.

Lezing: 1 Petrus 2 vers 21-25

Lied 653 vers 6.

Lezing: Johannes 10 vers 11-15

Lied:512 vers 1, 3 en 6.

Overdenking.

Meditatief orgelspel gevolgd door lied: 23C vers 1,2, 3 en 5.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en citeren van Lied 1006.

Collectemoment. Zie de bankrekeningnummers in Onderweg

Slotlied:650 vers 1,2,3, 4 en 7.

Zegen en gesproken amen.
 
Datum Voorganger Ambts drager Lector Collec tant Collec tant Organist Koster Collecte diaconie Collecte kerk
1-4-2021 Ds. Hetty Boot Geke       Arnold J.Kool Avondmaalsdoel Vluchtelingenkinderen geen
2-4-2021 Ds. Hetty Boot Nelli       Rob N.Buijze geen geen
3-4-2021 Ds. Hetty Boot Paul       Arnold Th. Hoff geen geen
4-4-2021 Ds. Hetty Boot Wil Z       Rob J.Kool Werelddiaconaat Zuid-Afrika Plaatselijk pastoraal werk
11-4-2021 Ds. Marijke Kraak Alma       Arnold J.Kool Inloophuis Medemblik Energiekosten
18-4-2021 Ds. Wim den Braber Hannie       Rob N.Buijze Eigen diaconaal werk Onderhoud tuin en terrein
 25-4-2021 Ds. Hetty Boot Nelli       Rob Th. Hoff Diaconaat NL-kinderen Instandhouding eredienst
  
terug