Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemistLiturgie 25 juli 2021                                                                                    Bonifaciuskerk
Zesde zondag van de zomer                                                                        Medemblik


Orgelspel

Om te beginnen

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Eerste lied:                             Liedboek 283: 1 en 2 - In de veelheid van geluiden …

Moment van stilte
Bemoediging
Groet

Eerste lied:                             Liedboek 283: 4 en 5 - Laat uw dauw van vrede…

Gebed om ontferming                      
Loflied:                                               Liedboek 413: 3, 2 en 1 - Heer, ontferm u over ons…

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing                          Jesaja 63: 7-14
Lied:                                       Liedboek, Ps 23 b: 1 en 2 - De Heer is mijn herder…

Tweede lezing                        Marcus 6: 45-52
Lied:                                       Liedboek 917: 1, 3 en 6 - Ga in het schip…

Overdenking

Meditatief orgelspel
Lied:                                       Liedboek, Ps 90 a: 1, 3, 5 en 6 - O God, die droeg…

Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven      

Wegzending en zegen

Slotlied:                                   Liedboek 415: 1 en 2 - Zegen ons, Algoede…

Zegen
Gezongen Amen

Orgelspel


 
Datum Voorganger Ambtsdrager Lector Collectant Organist Koster Collectedoel diaconie Collectedoel kerk
4-7-2021 Ds. Titus Woltinge Paul Ina B. Jan v.B.   Rob N.Buijze Diaconaat NL vakantietas Onderhoud tuin en terrein
11-7-2021 Ds. Hetty Boot Wil Z Wil Z. Benno   Rob Th. Hoff Soroptimist Energiekosten
18-7-2021 Ds. dr. Oane Reitsma Alma Alma Paul   Rob J.Kool Rudolph Stichting Instandhouding eredienst
25-7-2021 Ds. Hetty Boot Hannie Hannie Piet B.   Rob J.Kool Nieuw Hydepark vml Roosevelthuis Klein onderhoud
1-8-2021 Ds. Hetty Boot Alma Alma Jan v.B.   Arnold N.Buijze Avondmaalsdoel Vluchtelingen kinderen Kerkmuziek
8-8-2021 Ds. Rien Erkelens Paul Ina B. Benno   Rob Th. Hoff Bloemenfonds Plaatselijk pastoraal werk
15-8-2021 Ds. Rien Wattel Wil Z Wil Z. Piet B.   Rob J.Kool Zending Pakistan Algemene kosten
22-8-2021 Ds. Willemijn Roobol Hannie Hannie Paul   Arnold J.Kool St. Antwoord Onderhoud kerk
29-8-2021 Ds. Marius Braamse Alma Alma Jan v.B.   Arnold N.Buijze Ouderenwerk Energiekosten
  
terug