Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 0132 4033 66      kerk: NL54 RABO 0373 7438 66


Orde van dienst 
-op   14 juli 2024
in de Bonifaciuskerk te
Medemblik

VOORBEREIDING
Welkom
De kaarsen worden aangestoken
                                                                       De gemeente gaat staan
Zingen lied 280: 1,2 en 3

Bemoediging
V. Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige     
A. Ik zal er zijn voor jou!
V. De schepper van hemel en aarde, die
sinds mensenheugenis trouw is aan  die naam:       A. IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU
V. die niet loslaat wat zijn hand begonnen is te doen en scheppende
doorgaat tot ons leven de kwaliteit bereikt, die we ‘eeuwig’ noemen en we elkaar toeroepen:                                    A. IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU
V. Dan is God alles zijn in allen.               
A. AMEN


Zingen lied 280: 4 en 5

Zingen: lied 280: 6 en 7
                                    De gemeente gaat zitten

Kyriegebed
De drie delen worden afgesloten met:
Daarom roepen wij en bidden zingend:
LB 301k in wisselzang met de voorganger.


Inleiding op het Gloria
Glorialied: Psalm 150

                 DE DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed voor de opening van de Schrift

1e Schriftlezing: Jesaja 66: 10-14
 
Zingen lied: LB 839

2e Schriftlezing: Galaten 6: 1-10 en 14-18


Zingen lied 686


Overweging

Gebeden       

inzameling van de gaven


Slotlied: 632

WEGZENDING  EN  ZEGEN

Koffie / thee in de Foyer

Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 3e kwartaal 2024.
datum voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
07-07 ds. N. Visser,
N.-Scharwoude
Hannie Huttinga PKN Pastoraat Klein onderhoud Paul Stam Hannie Huttinga Johan Gootjes Nico Buijze  
14-07 T. Heijboer, Hoorn Alma de Greeuw Eigen diaconie Energiekosten Piet Bomekamp Alma de Greeuw Arnold de Greeuw Thijs Hoff  
21-07 kerkenraad Pieter Keemink Eigen diaconie Klein onderhoud Jan Pieter Reinstra Ina Bakker Johan Gootjes Benno Hoekstra zangdienst
28-07 dhr. v.d. Bent, Alkmaar Heilke Kool Eigen diaconie Kerkmuziek Henk  Mellema Laura van Bergen Johan Gootjes Han Kool  
04-08 ds. R. Erkelens, Alkmaar Hannie Huttinga Eigen diaconie Gen. kas predikants-traktementen Paul Stam Hannie Huttinga Peter van Unen Nico Buijze  
11-08 ds. M. Braamse, Alkmaar Alma de Greeuw KiA Zomerzending Pakistan Algemene kosten Piet Bomekamp Alma de Greeuw Arnold de Greeuw Thijs Hoff  
18-08 ds. N. Visser,
N.-Scharwoude
Pieter Keemink Eigen diaconie Onderhoud tuin en terrein Jan Pieter Reinstra Ina Bakker Arnold de Greeuw Benno Hoekstra  
25-08 T. Heijboer, Hoorn Heilke Kool Eigen diaconie Energiekosten Henk  Mellema Heilke Kool Arnold de Greeuw Han Kool  
01-09 ds. W. den Braber,
Vriezenveen
Hannie Huttinga PKN Missionair werk Instandhouding eredienst Paul Stam Hannie Huttinga JG of AdG Nico Buijze  
08-09 mevr. ds. H. Boot, Willemsoord Alma de Greeuw PKN Met jongeren op weg Klein onderhoud Piet Bomekamp Alma de Greeuw Arnold de Greeuw Thijs Hoff Gez. Startdienst met Opperdoes
15-09 mevr. ds. N. Vlaming, Oosterend Pieter Keemink KiA Werelddiaconaat Colombia Energiekosten Jan Pieter Reinstra Laura van Bergen Johan Gootjes Benno Hoekstra  
22-09   Heilke Kool KiA Zending Syrië Klein onderhoud Henk  Mellema Ina bakker Arnold de Greeuw Han Kool oecumenische dienst
29-09 mevr. ds. H. Smit,
Purmerend
Alma de Greeuw PKN Missionair werk Kerkmuziek Paul Stam Alma de Greeuw Arnold de Greeuw Nico Buijze dienst in de foyer,
afscheid Hannie
06-10 prof. dr. M. Wisse, Utrecht Pieter Keemink KiA Werelddiaconaat Israël Gen. kas predikants-traktementen Piet Bomekamp Laura van Bergen Johan Gootjes Thijs Hoff dienst in de foyer

 
terug