Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 
Datum Voorganger Ambts drager Lector Collec tant Collec tant Organist Koster Collecte diaconie Collecte kerk
31-1-2021 Ds. Johan Mulder Nelli       Rob J.Kool Werelddiaconaat Algemene Kosten
7-2-2021 Ds. Hetty Boot Alma       Arnold J.Kool Avondmaalsdoel Vluchtelingenkinderen Energiekosten
14-2-2021 Ds. Hetty Boot Geke       Rob N. Buijze Open Doors Algemene kosten
21-2-2021 Ds. Hetty Boot Alma Wil Z. Henk M. Wil Z. Arnold Th. Hoff Werelddiaconaat 1e 40-dagentijd Klein onderhoud
28-2-2021 Ds. Hetty Boot Paul Laura Benno Paul Rob J.Kool  Missionair werk Nederland Kerkmuziek
7-3-2021 Ds. Rien Wattel Wil Z. Ina B. Hannie Piet B. Rob J.Kool KiA Libanon  Onderhoud tuin en terrein
14-3-2021 Ds. Hetty Boot Alma Alma Henk M. William Arnold N. Buijze Voedselbank Klein onderhoud
21-3-2021 Ds. Ole van Dongen Geke Laura Jan v. B Paul Rob Th. Hoff Werelddiaconaat Indonesië Energiekosten
28-3-2021 Ds. Bart Seelemeijer Hannie Hannie Benno Wil Z. Rob J.Kool PKN JOP Jong Protestant Generale kas predikantstraktementen
1-4-2021 Ds. Hetty Boot Geke Wil Z Hannie William Arnold J.Kool Avondmaalsdoel Vluchtelingenkinderen geen
2-4-2021 Ds. Hetty Boot Nelli Laura     Rob N.Buijze geen geen
3-4-2021 Ds. Hetty Boot Paul Ina B.     Rob Th. Hoff geen geen
4-4-2021 Ds. Hetty Boot Wil Z Wil Z Henk M. Piet B. Rob J.Kool Werelddiaconaat Zuid-Afrika Plaatselijk pastoraal werk
11-4-2021 Ds. Marijke Kraak Alma Alma Jan v B Paul Arnold J.Kool Inloophuis Medemblik Energiekosten
18-4-2021 Ds. Wim den Braber Hannie Hannie Benno Wil Z. Rob N.Buijze Eigen diaconaal werk Onderhoud tuin en terrein
 25-4-2021 Ds. Hetty Boot Nelli Laura Jan v.B Piet B. Rob Th. Hoff Diaconaat NL-kinderen Instandhouding eredienst
 
Orde van dienst Bonifaciuskerk Medemblik – zondag 7 maart 2021

3e zondag van de Veertigdagentijd

Predikant:       ds. Rien Wattel, Hoofddorp
Organist:         Rob van der Heijden

Om te beginnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen

Eerste lied: lied 217, De dag gaat open, vers 1 en 2

Moment van stilte

Bemoediging
Groet

Lied 217 vers 5

Gebed om ontferming          

Afsluiting kyrie en opening van Rondom het woord:

Orgelkoraal Liebster Jesu wir sind hier…(tekst in lied 315)

Kijken naar het schilderij Korenveld met Maaier van Vincent van Gogh, geschilderd in 1889

Credits: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Lied: 216, Dit is een morgen…

Lezing: Marcus 4, 26 - 34     

Lied: Lied: 536, Alles wat over ons….. vers 1 en 4 orgelkoraal

Overdenking

Meditatief orgelspel

Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven (in corona tijd na de dienst bij de uitgang)         

Slotlied: het origineel van Lied 263 (wel die melodie, nieuwe vertaling uit het Engels):
Be thou my vison / Wees Gij mijn uitzicht,

Wees Gij mijn uitzicht, de bron in mijn hart,
mijn inzicht en gids bij het gaan van mijn pad.
Mijn beste gedachte, bij dag en bij nacht,
om vrede te bouwen, waar-de wereld op wacht.

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als chaos het wint,
dat ik dan de weg naar de mens’lijkheid vindt.

Schijn zal bedriegen, veel woorden zijn leeg,
ik zoek naar de woorden van hoop, sterk en echt.
Waar mensen samenkomen bijeen in de kring
daar winnen de woorden van ‘In het begin’.


Wegzending en zegen

Zegen
Amen gesproken door de voorganger.
terug