Privacyverklaring

Dit privacystatement Is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Prot. Gemeente. Medemblik inclusief het door de "Stichting Pieter Backer Orgel" beheerde deel van die site.

Prot. Gemeente. Medemblik
Postbus 146
1670 AC
Medemblik

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Prot. Gemeente. Medemblik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Prot. Gemeente. Medemblik, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier Op de website aan Prot. Gemeente. Medemblik verstrekt. Prot. Gemeente. Medemblik kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Prot. Gemeente. Medemblik verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies Of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht Is en/Of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

Prot. Gemeente. Medemblik verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Prot. Gemeente. Medemblik worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag Op de website. Prot. Gemeente. Medemblik gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen Of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens In te zien, te corrigeren Of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie Of verwijdering sturen naar "Prot. Gemeente. Medemblik" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug