Liturgisch schikken

Liturgische schikkingen in de Bonifaciuskerk

Liturgisch of symbolisch bloemschikken.

Wat is dat? De schikkingen die niet perse altijd alleen uit bloemen bestaan, maar ook zo nodig worden aangevuld met andere materialen, willen een ondersteuning, een toelichting zijn bij de overdenking c.q. de preek in de kerkdienst.

Wanneer doen we dit? In ieder geval met bijzondere feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren.
Maar ook als nieuwe ambtsdragers worden bevestigd of een predikant zijn intrede doet of bij zijn/haar vertrek. 
Bid- en Dankzondagen worden ook bijna altijd “ondersteund” door een schikking.

De schikking komt in principe in overleg met de voorganger tot stand en wordt altijd in de kerkdienst door iemand van de groep toegelicht.

Onze motivatie: we vinden het creatieve proces en de uitwerking daarvan middels een schikking als ondersteuning van de eredienst zinvol; het heeft een meerwaarde. 
Of, zoals al verschillende voorgangers zeiden, dat "de schikking de essentie van de overdenking goed weergegeven heeft".
terug