Welkom

Welkom bij de Protestantse Gemeente Medemblik.
Onze kerk behoort tot de oudste gebouwen in Medemblik.
Er heeft zich dan ook al heel wat afgespeeld in deze ruimte. tweemaal heeft ze te lijden gehad onder brand.
Een aantal malen is ze gerestaureerd.
Het zijn historische feiten, die u ook op deze site kunt vinden
Maar er is meer geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld.

Kinderen zijn hier gedoopt.
mensen zijn in en vanuit deze kerk begraven.
Huwelijken zijn hier ingezegend.
Er is gezongen, gepreekt, gebeden, gevierd;
verdriet en vreugde, hoop en vrees:
in deze kerk is geleefd.


Daarover leest u niet in de folder die over het gebouw gaat.
Het is een geschiedenis, die nog steeds doorgaat.
Ook in deze tijd, waarin het lijkt dat steeds minder mensen bij een kerk willen horen,
wordt in deze ruimte nog gezocht naar het geheim van ons bestaan.
De vormen daarvoor zijn vaak nog dezelfde als eeuwen geleden:
(orgel)muziek, zang, stilte, gesproken woorden, Bijbel lezen, gebeden;

maar het zijn andere woorden. andere liederen, andere gebeden.
De tijd is anders geworden, en de gemeente probeert in deze tijd vorm te geven aan geloven.
 

Er klinken grote woorden: vrede, gerechtigheid, trouw, geloof, hoop, liefde.
Begrippen, waarover wordt nagedacht. Die we proberen waar te maken, in het leven van alle dag.
Niet altijd eenvoudig, maar wel een spannende opgave.
Niet eenvoudig, want alles is anders geworden dan het was.
 
Deze tijd heeft haar eigen vragen, haar eigen uitdagingen,
en heeft recht op haar eigen antwoorden.

 
Maar het zijn niet alleen grote dingen, waar we mee bezig zijn: zoveel als we kunnen,
proberen we ook naar elkaar om te zien. Immers, er overkomt je van alles.
Ontslag, ziekte, dood, eenzaamheid, angst, vertwijfeling, onrecht, misbruik:
we kunnen het voor elkaar niet oplossen,
maar we kunnen tenminste proberen dat met elkaar te delen. 


Zo zoeken we God in deze tijd.
En hoe dat er concreet uit ziet?
De kerk is geen besloten club:  iedere zondag zijn hier kerkdiensten.
Loop gerust eens binnen, op een zondagochtend.
Of praat eens met iemand, die lid is van de gemeente.
Gun uzelf de gelegenheid, om eens kennis te maken.


Dat kan net zo vrijblijvend blijven, als u zelf wilt. 
 
terug