Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

Luisteraars via internet kunnen de collectedoelen steunen door een bijdrage over te maken:
diaconie: NL13 RABO 0132 4033 66      kerk: NL54 RABO 0373 7438 66


Orde van dienst in de Bonifaciuskerk van Medemblik

Thema: ‘Oog om oog’ of ‘de andere wang toekeren’

Graag tenminste 1 originele psalm in de dienst.

Om te beginnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Eventueel uitleg van de liturgische bloemschikking

Eerste lied: Zing van de Vader die in den beginne (nlb 304)

Moment van stilte
Bemoediging
Groet
Drempelgebed

Kyrie:  Roepend om gehoor te vinden (nlb 77 vers 1 en 2)

Gebed om ontferming          
Gloria:  Wij komen hier ter ere van uw naam (nlb 274)

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Oog om oog, tand om tand (Exodus  21, 20-27) 
Schriftlied: Zijn woord wil deze wereld omgekeerd (nlb 1001 vers 2 en 3)

Tweede lezing: Heb je vijanden lief (Matteüs 5, 38-45)
Acclamatie: Bewaar mijn oog (NLB 119 vers 14 en 54)

Overdenking
Meditatief piano- of orgelspel in overleg met de pianist/organist
Geloofslied: O Heer die onze vader zijt (nlb 836)

Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden (er ligt een voorbedenboek bij de ingang waarin kerkgangers voorbede kunnen aanvragen) stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven: Er wordt gecollecteerd tijdens de dienst en er wordt aan de luisteraars thuis gevraagd hun  bijdrage voor de collectedoelen over te maken op de bekende bankrekening nummers die in het kerkblad “Onderweg” staan genoemd.

Slotlied: O grote God die liefde zijt (838 vers 1, 2 en 3)

Wegzending en zegen
Wegzendlied: Zegen ons Algoede (nlb 415 vers 1 en 2)
Zegen
Amen gezongen door de gemeente lied:  Zegen ons, Algoede (NLB 415 vers 3)

Koffie / thee in de Bonfoyer

Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik  
datum voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector muzikale begeleiding koster bijzonderheden
07-04 ds. R. Erkelens,
Alkmaar
Nelli Mazereeuw Eigen diaconie Algemene kosten Paul Stam Alma de Greeuw Arnold de Greeuw Benno Hoekstra  
14-04 ds. R. Wattel, Hoofddorp Pieter Keemink KiA Zending Rwanda Onderhoud tuin en terrein Piet Bomekamp Ina Bakker Johan Gootjes Han Kool  
21-04 ds. R. Kooiman, Hoorn Alma de Greeuw Eigen diaconie Energiekosten Jan Pieter Reinstra Alma de Greeuw Arnold de Greeuw Nico Buijze  
28-04 mevr. ds. J. de Ruiter, Andijk Heilke Kool Eigen diaconie Kerk Henk Mellema Laura van Bergen Arnold de Greeuw Thijs Hoff  
05-05 ds. H. Smit, Purmerend Hannie Huttinga KiA Noodhulp Oekraïne Gen. kas predikants-traktementen Paul Stam Hannie Huttinga Johan Gootjes Benno Hoekstra  
09-05 Invulling door kerkenraad Nelli Mazereeuw Wilde Ganzen Algemene kosten Piet Bomekamp Ina Bakker Arnold de Greeuw Han Kool Hemelvaart
Gez. dienst
12-05 mevr. ds. J. Baaij,
Burgum
Pieter Keemink KiA Binnenlands diaconaat Onderhoud tuin en terrein Jan Pieter Reinstra Hannie Huttinga Johan Gootjes Nico Buijze  
19-05 ds. F. Omvlee, Monnickendam Alma de Greeuw PKN Missionair werk Energiekosten Henk Mellema Alma de Greeuw Marieke Duin Thijs Hoff Pinksteren
Gez. dienst met O’does (Elvisdienst)
26-05 ds. W. den Braber,
Vriezenveen
Hannie Huttinga KiA Zending Bangladesh Klein onderhoud Paul Stam Hannie Huttinga Arnold de Greeuw Benno Hoekstra  
02-06 ds. H. Reedijk, Kwadijk Heilke Kool Eigen diaconie Gen. kas predikants-traktementen Piet Bomekamp Laura van Bergen Johan Gootjes Han Kool  
09-06 mevr. ds. M. Kraak, Wilnis Nelli Mazereeuw Eigen diaconie Algemene kosten ?? Laura van Bergen Johan Gootjes Nico Buijze  
16-06 ds. dr. A. Reitsma, Eemnes Pieter Keemink Eigen diaconie Onderhoud tuin en terrein Henk Mellema Ina bakker Arnold de Greeuw Thijs Hoff  
23-06 ds. J. Waringa, Leeuwarden Heilke Kool KiA Werelddiaconaat Libanon Energiekosten Jan Pieter Reinstra Heilke Kool Arnold de Greeuw Benno Hoekstra Gez. dienst met Doopsgez. Gem.
30-06 ds. R. Wattel, Hoofddorp Alma de Greeuw Vluchtelingenkinderen Instandhouding eredienst Piet Bomekamp Alma de Greeuw Arnold de Greeuw Han Kool Avondmaal
07-07 ds. N. Visser,
N.-Scharwoude
Hannie Huttinga PKN Pastoraat Klein onderhoud Paul Stam Hannie Huttinga Johan Gootjes Nico Buijze  
terug