Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist
Liturgie 6 juni 2021                                                                         Bonifaciuskerk
                                                                                                          Medemblik

Orgelspel

Om te beginnen

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Orgelspel:                               Liedboek 283: 1 en 2 - In de veelheid van geluiden……

Moment van stilte
Bemoediging
Groet

Orgelspel:                               Liedboek 283: 4 - Laat uw dauw van vrede dalen……

Gebed om ontferming
Orgelspel:                               Liedboek 704: 1 - Dank, dank, nu allen God…

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing                          Rechters 12: 1-7
Orgelspel:                               Liedboek, Ps 130: 1 - Uit diepten van ellende…
 
Tweede lezing                        Marcus 3: 20-35
Orgelspel:                               Liedboek 838: 3 - Leer ons het goddelijk beleid…

Overdenking
Meditatief orgelspel

Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
Aandacht voor de inzameling van de gaven           

Viering van het Avondmaal

Orgelspel:                               Liedboek 426 - God zal je hoeden…

Wegzending en zegen

Orgelspel:                               Liedboek 418: 1 en 3 - God, schenk ons de kracht… 

Zegen

Orgelspel

 
Datum Voorganger Ambtsdrager Lector Collectant Organist Koster Collectedoel diaconie Collectedoel kerk
23-5-2021 Ds. Hetty Boot Hannie Hannie Benno   Arnold J.Kool Zending Algemene kosten
30-5-2021 Drs. Johan Mulder Paul Ina B. Paul   Arnold J.Kool Ouderenwerk Instandhouding eredienst
6-6-2021 Ds. Hetty Boot Alma Alma Piet B.   Arnold N.Buijze Vluchtelingen Kinderen Plaatselijk pastoraal werk
13-6-2021 Ds. Huib van de Burg Wil Z Wil Z. Jan v.B.   Arnold Th. Hoff Missionair werk Nederland Energiekosten
20-6-2021 Ds. Hetty Boot Alma Alma Benno   Arnold J.Kool Noodhulp Griekenland Klein onderhoud
27-6-2021 Mevr. Helga Frömming Hannie Hannie Piet B.   Rob J.Kool Eigen diaconaal werk Generale kas predikantstraktementen
4-7-2021 Ds. Titus Woltinge Paul Ina B. Jan v.B.   Rob N.Buijze Diaconaat NL vakantietas Onderhoud tuin en terrein
11-7-2021 Ds. Hetty Boot Wil Z Wil Z. Benno   Rob Th. Hoff Soroptimist Energiekosten
18-7-2021 Ds. dr. Oane Reitsma Alma Alma Paul   Arnold J.Kool Rudolph Stichting Instandhouding eredienst
25-7-2021 Ds. Hetty Boot Hannie Hannie Piet B.   Rob J.Kool Nieuw Hydepark vml Roosevelthuis Klein onderhoud
1-8-2021 Ds. Hetty Boot Alma Alma Jan v.B.   Arnold N.Buijze Avondmaalsdoel Vluchtelingen kinderen Kerkmuziek
8-8-2021 Ds. Rien Erkelens Paul Ina B. Benno   Rob Th. Hoff Bloemenfonds Plaatselijk pastoraal werk
15-8-2021 Ds. Rien Wattel Wil Z Wil Z. Piet B.   Arnold J.Kool Zending Pakistan Algemene kosten
22-8-2021 Ds. Willemijn Roobol Hannie Hannie Paul   Arnold J.Kool St. Antwoord Onderhoud kerk
29-8-2021 Ds. Marius Braamse Alma Alma Jan v.B.   Arnold N.Buijze Ouderenwerk Energiekosten
  
terug