Diaconaat:

Taken binnen de eigen geloofsgemeenschap:
Het 6 x per jaar verzorgen van de Maaltijd van de Heer.
Vieren en bemoedigen:De zondagse bloemen bezorgen bij mensen die iets te vieren hebben,  die rouwen of met ziekte kampen.
aandacht geven aan verjaardagen via een felicitatie kaart van de gemeente.

 
Taken naar buiten gericht:
Algemeen: het steunen van goede doelen dichtbij en veraf; deze worden 2 x per jaar door de diakenen beoordeeld.
De jaarlijkse sponsorfietstocht i.s.m. de PG Opperdoes eveneens voor een goed doel.
Een vakantieweek financieel mogelijk maken als mensen dit zelf niet kunnen betalen.
Noodhulp aan asielzoekers en andere mensen die om wat voor reden in financiele nood verkeren.
Verwijzing naar diverse instanties zoals de Voedsel- en Kledingbank, Maatschappelijk werk, Schuldhulpverlening etc.
terug