Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemistWelkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken van de kaarsen 
Eventueel uitleg van de liturgische bloemschikking 
 
Eerste lied 435: 1 en 3 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
Groet 
 
Psalm 25: 1 en 2 
 
Gebed om ontferming  
Loflied 25: 8 
 
Rondom het woord 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing Jesaja 40: 1-5  
Lied 462 
 
Tweede lezing Matteus 21: 1-9 
Lied  433 
 
Overdenking 
 
Meditatief pianospel 
 
 
Lied 445: 1 en 4 
 
 
Rondom gebeden en gaven 
 
Dankgebed, voorbeden (er ligt een voorbedenboek bij de ingang waarin kerkgangers voorbede kunnen aanvragen) stil gebed en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven: Er wordt gecollecteerd tijdens de dienst en er wordt aan de luisteraars thuis gevraagd hun  bijdrage voor de collectedoelen over te maken op de bekende bankrekening nummers die in het kerkblad “Onderweg” staan genoemd. 
 
Slotlied  441: 1 en 2 
 
Wegzending en zegen 
 
Zegen 
Amen gezongen door de gemeente lied 431b 

 

Koffie / thee in de Bonfoyer
 

 

Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 4e kwartaal 2023.

datum
voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
1 okt. dhr. B. v.d. Bent,
Alkmaar
Heilke Kool PKN Kerk & Israël Algemene kosten Piet Bomekamp Laura van Bergen Johan J. Kool  
8 okt. ds. R. Wattel, Hoofddorp Pieter Keemink PKN Missionair werk Klein onderhoud Paul Stam Ina Bakker Arnold N. Buijze  
15 okt. ds. R. Willemsen, Castricum Nelli
Mazereeuw
NBG Plaatselijk pastoraal werk Henk Mellema Hannie Huttinga Johan Th. Hoff  
22 okt. ds. J. Waringa, Leeuwarden Hannie Huttinga KiA Werelddiaconaat Indonesië ??? Kerk     Arnold   Gez. dienst in Vermaning
29 okt. mevr. ds. H. Borst, Enkhuizen Heilke Kool KiA Zending Rwanda Onderhoud kerk Jan van Bergen Hannie Huttinga Arnold J. Kool Begin wintertijd
5 nov. Ds. D. Posthuma, Burgum Pieter Keemink Najaarszendings-
collecte Colombia
Kerk     Arnold   Gez. dienst in O’does  09.30 uur
12 nov. dr.ds. A. Reitsma, Hilversum Alma de Greeuw Vluchtelingenkinderen Algemene kosten Piet Bomekamp Alma de Greeuw Arnold Th. Hoff Viering Avondmaal
19 nov. drs. J. Mulder, Hilversum Hannie Huttinga KiA Welelddiakonaat Libanon Energiekosten Paul Stam Hannie Huttinga Johan B.
Hoekstra
 
26 nov. ds. C. Mataheru, Hoorn Nelli Mazereeuw Hospice Dignitas Hoorn Instandhouding eredienst Henk Mellema Ina Bakker Arnold J.Kool Gedachteniszondag
3 dec. mevr. ds. Y.T.B.L. Bos, Amsterdam Pieter Keemink KiA Kinderen in de knel: Oeganda Algemene kosten Jan van Bergen Laura van Bergen Arnold N. Buijze 1e Advent
10 dec. drs. J. Mulder, Hilversum Heilke Kool KiA Kinderen in de knel: Myanmar Energiekosten Piet Bomekamp Ina Bakker Arnold Th. Hoff 2e Advent
17 dec. ds. R. Wattel, Hoofddorp Hannie Huttinga KiA Binnenlands diakonaat Kerk     Arnold   3e Advent
Gez. dienst in O’does  09.30 uur
24 dec. ds. J. Waringa, Leeuwarden
 
Nelli Mazereeuw PKN Kinderen en Jongeren Kerk Paul Stam Alma de Greeuw Arnold J. Kool 4e Advent, 21.00 u.
Doopsgez. gemeente te gast
25 dec. ds. J. Waringa, Leeuwarden Pieter Keemink KiA Kinderen in de knel Kerk Henk Mellema Laura van Bergen Arnold N. Buijze Kerst. Doopsgez. Gemeente te gast
31 dec. dhr.T.Heijboer,Hoorn Heilke Kool Diaconie Oudejaarscollecte Jan van Bergen. Heile Kool Arnold is niet beschikbaar Th. Hoff Oudjaar, alleen dienst om 10.00 u.
                 

 
terug