Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist


Orde van dienst
04-06-2023, 10.00 uur
Bonifaciuskerk Medemblik

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Psalm 5 Laat mij, mijn koning, tot u spreken: 1 en 6
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem: 1, 2 en 4
Gebed om ontferming
Loflied 705 Ere zij aan God, de Vader: 1 en 4
Gebed
Eerste lezing Ezechiël 36: 25-30
Lied 304 Zing van de Vader die in den beginne: 1, 2 en 3
Tweede lezing Johannes 3: 1-13
Lied 686 De Geest des Heren heeft: 1 en 2
Verkondiging
Meditatief pianospel
Lied 675 Geest van hierboven: 1 en 2
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 706 Dans mee met de Vader, Zoon en Geest: 1 en 4
Zegen met gezongen amen
Koffie / thee in de Bonfoyer
 

 Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 2e kwartaal 2023.
datum voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
02-04 mevr. ds. M. Mazereeuw Sneek P. Keemink PKN Kinderen/jongeren Paas-challenge Gen. kas predikants-traktementen J. v. Bergen L. v. Bergen Rob Th. Hoff Palmzondag
do. 06-04 ds. R. Wattel uit Hoofdorp A. de Greeuw Vluchtelingenkinderen Instandhouding eredienst P. Stam A. de Greeuw Arnold B. Hoekstra Witte Donderdag Avondmaal
vr. 07-04 ds. R. Wattel uit Hoofdorp N.Mazereeuw geen   I. Bakker Rob J. Kool Goede Vrijdag
09-04 ds. R. Wattel uit Hoofdorp W.Zeldenrust KiA Werelddiaconaat Moldavië Kerkmuziek H. Mellema W.Zeldenrust Rob   Pasen
16-04 drs. J. Mulder uit Hilversum H. Huttinga Eigen diaconaal werk Algemene kosten P.Bomekamp H. Huttinga Rob Th. Hoff  
23-04 mevr. ds. J. de Ruiter uit Andijk P. Keemink Eigen diaconaal werk Plaatselijk pastoraal werk J. v. Bergen L. van Bergen Arnold J. Kool  
30-04 mevr. ds. H. Smit uit Purmerend   St. Hulpverlening Westfriese Kerken Onderhoud tuin en terrein         Gez. Dienst O’does
07-05 ds. W. den Braber uit Vriezenveen A. de Greeuw KiA Noodhulp Oekraïne Instandhouding eredienst P. Stam A. de Greeuw Arnold Th. Hoff  
14-05 ds. M. Braamse uit Alkmaar N.Mazereeuw KiA Binnenlands Diaconaat Onderhoud tuin en terrein H. Mellema I. Bakker Arnold B. Hoekstra  
do. 18-05     Sponsordoel         Gez. Dienst in Oostwoud
21-05 ds. A. Wingelaar uit Warmenhuizen W.Zeldenrust PKN Missionair werk Energiekosten P.Bomekamp W.Zeldenrust Arnold N. Buijze  
28-05 ds. J. v.d. Poel uit
Assendelft
  KiA Zending Egypte         Th. Hoff Pinksteren Gez. buitendienst O’does
04-06 mevr. ds. E. Brugge-man uit Lelystad H. Huttinga   Gen. kas predikants-traktementen J. v. Bergen H. Huttinga Arnold B. Hoekstra  
11-06 mevr. L. Kooiman uit Enkhuizen A. de Greeuw   Algemene kosten P. Stam A. de Greeuw Arnold J. Kool  
18-06 ds. H. de Wit uit Zaandam N.Mazereeuw KiA Werelddiaconaat Colombia Onderhoud tuin en terrein H. Mellema L. van Bergen Wil Luiken N. Buijze  
25-06 ds. N. Visser uit
Noord-Scharwoude
N.Mazereeuw Vluchtelingenkinderen Energiekosten P.Bomekamp I. Bakker Arnold Th. Hoff Avondmaal
terug