. .

Dit deel van de site van de Bonifaciuskerk in Medemblik wordt onderhouden door de Stichting Pieter Backer Orgel.

NIEUWS:
In het juli/augustusnummer van het maandblad "De Orgelvriend staat een uitgebreid artikel door Jos van der Kooy naar aanleiding van het 350 jarig jubileum van het Pieter Backer orgel 
terug