concerten concerten
Normaliter staat hier een agenda met een aantal avond- en marktconcerten.
Maar evenals in 2020 laat de corona pandemie het geven van concerten niet toe.
Maar we hopen dat er verder in het jaar weer  mogelijkheden zullen zijn.

Dit jaar, 2021, is het 350 jaar geleden, dat het Pieter Backer orgel in de Bonifaciuskerk werd gebouwd. Een jubileum dat wij niet voorbij willen laten gaan.
Samen met onze muzikaal adviseur, Jos van Kooy ontstond het plan een concert te geven waarbij een vijftal concertanten, alle oud leerlingen van Jos, die al eerder bij ons concerteerden, een afwisselend programma zullen uitvoeren, De jaren waarin er iets belangrijks met het Pieter Backer orgel gebeurde zullen daarbij een leidraad zijn.

Die jaren  zijn:  *1671 bouw van het orgel *1785 vervanging rugwerk door Bätz *1863 reparatie en wijziging door Van Dam *1966 restauratie borstwerk en wijzigen stemming door Flentrop *2000, algehele restauratie orgel door Flentrop.

Deelnemende organisten zijn Ingeborg van Dokkum, Eeuwe Zijlstra, Iddo van der Giessen, Alexander de Bie en Evan Bogerd.
Bovendien zal Jos van der Kooy een tweetal improvisaties laten horen.

Het concert is 24 juli en begint om 14.00 uur.
Naar verwachting zal het bijna twee uur duren inclusief een flinke pauze.
De toegang is € 10, inclusief een gratis consumptie.

Mogelijk bestaat er dan nog een limiet aan het aantal toeschouwers.
Daarom is het vanaf 1 juni mogelijk om in te schrijven voor dit concert.
Zijn er meer inschrijvingen dan plaatsen, dan zal er worden geloot.
Inschrijven kan per e-mail naar orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl
onder vermelding van concert, naam en aantal personen.

Behalve dit concert is er op zaterdag 17 juli gelegenheid het Pieter Backer te bespelen.
Dit kan van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Deze unieke gelegenheid is voor iedereen, jong, oud, geroutineerd of beginner.
Neem gerust een neefje, broer of iemand anders mee die u daar een plezier mee doet.
Aarzel niet maar kom en speel!

Opgave kan per e-mail naar orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl onder vermelding van
spelen, naam en aantal personen. Ook kunt u een voorkeur vermelden voor wat betreft de tijd.

Op deze website zullen wij u op de hoogte houden  van de ontwikkelingen van het coronabeleid in relatie tot onze activiteiten. Datzelfde geldt voor eventuele concerten later in dit jaar.

Zoals u wellicht weet hebben wij een aantal cd’s uitgegeven. 
Drie daarvan zijn op 17 en 24 juni tegen sterk gereduceerd tarief te koop.
Het betreft een cd van Jos van der Kooy die in  een muzikale reis door de eeuwen heen veel klanken van het orgel demonstreert  en twee cd’s van MinakoTsukatani,
Whispering Winds  met medewerking van Marian Jaspers-Fayer, fluit.  
Whispering Winds 2 met eveneens Marian Jaspers-Fayer en de hoboïste Pauline Oostenrijk.
 
terug