Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 
Datum Voorganger Ambts drager Lector Collec tant Collec tant Organist Koster Collecte diaconie Collecte kerk
31-1-2021 Ds. Johan Mulder Nelli       Rob J.Kool Werelddiaconaat Algemene Kosten
7-2-2021 Ds. Hetty Boot Alma       Arnold J.Kool Avondmaalsdoel Vluchtelingenkinderen Energiekosten
14-2-2021 Ds. Hetty Boot Geke       Rob N. Buijze Open Doors Algemene kosten
21-2-2021 Ds. Hetty Boot Alma Wil Z. Henk M. Wil Z. Arnold Th. Hoff Werelddiaconaat 1e 40-dagentijd Klein onderhoud
28-2-2021 Ds. Hetty Boot Paul Laura Benno Paul Rob J.Kool  Missionair werk Nederland Kerkmuziek
7-3-2021 Ds. Rien Wattel Wil Z. Ina B. Hannie Piet B. Rob J.Kool KiA Libanon  Onderhoud tuin en terrein
14-3-2021 Ds. Hetty Boot Alma Alma Henk M. William Arnold N. Buijze Voedselbank Klein onderhoud
21-3-2021 Ds. Ole van Dongen Geke Laura Jan v. B Paul Rob Th. Hoff Werelddiaconaat Indonesië Energiekosten
28-3-2021 Ds. Bart Seelemeijer Hannie Hannie Benno Wil Z. Rob J.Kool PKN JOP Jong Protestant Generale kas predikantstraktementen
1-4-2021 Ds. Hetty Boot Geke Wil Z Hannie William Arnold J.Kool Avondmaalsdoel Vluchtelingenkinderen geen
2-4-2021 Ds. Hetty Boot Nelli Laura     Rob N.Buijze geen geen
3-4-2021 Ds. Hetty Boot Paul Ina B.     Rob Th. Hoff geen geen
4-4-2021 Ds. Hetty Boot Wil Z Wil Z Henk M. Piet B. Rob J.Kool Werelddiaconaat Zuid-Afrika Plaatselijk pastoraal werk
11-4-2021 Ds. Marijke Kraak Alma Alma Jan v B Paul Arnold J.Kool Inloophuis Medemblik Energiekosten
18-4-2021 Ds. Wim den Braber Hannie Hannie Benno Wil Z. Rob N.Buijze Eigen diaconaal werk Onderhoud tuin en terrein
 25-4-2021 Ds. Hetty Boot Nelli Laura Jan v.B Piet B. Rob Th. Hoff Diaconaat NL-kinderen Instandhouding eredienst
 
Liturgie 28 februari 2021                                                                Bonifaciuskerk
Tweede zondag van de 40 dagen                                                     Medemblik


Orgelspel

Om te beginnen 

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Orgelspel:                               Liedboek 283: 1 en 2 - In de veelheid van geluiden…

Moment van stilte

Bemoediging
Groet

Orgelspel:                               Liedboek 283: 4 - Laat uw dauw van vrede dalen…

Gebed om ontferming begonnen met
Orgelspel:                               Liedboek, Ps 25: 2 en 3 - Here, maak mij uwe wegen…

Rondom het woord 

Eerste lezing:                         I Koningen 19: 8-15a  t/m ‘Keer terug’
Orgelspel:                               Liedboek, Ps 68: 3 - O God, de wonderen…

Tweede lezing:                       Marcus 9: 2-10
Orgelspel:                               Liedboek 528: 3 en 5 - God van God…

Overdenking  

Meditatief orgelspel

Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Wegzending en zegen

Orgelspel:                               Liedboek 601: 1 en 2 - Licht dat ons aanstoot…

Zegen

Orgelspel
terug