interieur 1 interieur 1
Het middenschip is het hart van de kerk.
Daarin worden de diensten gehouden, daar vinden we de beide orgels en het historische meubilair.  

De dooptuin
De dooptuin is het centrale gebied rond de preekstoel, omgeven door het doophek. De preekstoel dateert uit ongeveer 1560, alleen het trapje is waarschijnlijk afkomstig uit de l7e eeuw.
Op de grote houten panelen is de geschiedenis van Judith en Holofernes afgebeeld, naar het apocriefe bijbelboek Judith. Op het deurtje: de gevangenschap van Achior; op de andere panelen achter- eenvolgens: de maaltijd, de moord op Holofernes, de achtervolging van de Assyrische troepen.

Op de trapleuning staat een zandloper die diende om te controleren hoe lang de dominee preekte; de koperen zandloperhouder dateert uit de l7e eeuw, evenals het doopbekken en de lezenaars. De doopbogen met het wapen van Medemblik, die aan de Zuidzijde toegang geven tot de dooptuin zijn laat l8e eeuws. Het toegangshek aan de Noordzijde is bij de laatste restauratie in de dooptuin gemaakt om de liturgische gebruiksmogelijkheden van dit deel van de kerk te vergroten.
 
interieur 2 interieur 2
 
Het meubilair
Aan de Oostzijde van de kerk bevindt zich de herenbank, met getoogde paneeltjes in het rugbeschot en gesneden bekroningen op de deurtjes. De herenbank en de overige banken, die eenvoudiger bewerkt zijn, dateren alle uit de 17e eeuw. Alleen de zitbank in de  Noordbeuk tussen de pilaren is bij de laatste restauratie toegevoegd. Bij die restauratie zijn ook de twee kleine banken in de kapel achter de herenbank gemaakt, door splitsing van een grotere, 17e eeuwse bank. 

De verlichting
In het schip hangen twee 16-armige en een 24-annige koperen lichtkroon die alle drie in 1660 geschonken zijn. De drie- en vierarmige kroontjes in de Zuidbeuk zijn waarschijnlijk iets ouder. De geëlektrificeerde gaslampen met witte kapjes in de middenbeuk dateren uit het begin van de 20e eeuw. De lichtkronen in de  Noordbeuk en de beide koorsluitingen zijn nieuw gemaakt bij de laatste restauratie, geïnspireerd door de gaslampen. 

De schilderingen op de pilaren
De pilaren van de kerk zijn grote rolwerk- en vruchtornament-cartouches geschilderd als omlijsting van bijbelteksten. Onder één van de teksten staat het jaartal 1602.De tekst op de pilaar naast de preekstoel aan de Oostzijde is uit het apocriefe boek Jezus Sirach, naar de tekst van de Deux-Aesbijbel, een veelgebruikte bijbelvertaling die vooraf ging aan de Statenvertaling.
De teksten en cartouches zijn in 1902 rigoureus overgeschilderd, maar bij de restauratie in 1991/93 weer zo goed mogelijk in de oude kleuren en vormen hersteld.

De orgels
Twee orgels bevinden zich in de Bonifaciuskerk.. Het grote orgel, een in 1671 door Pieter Backer gebouwd 3 klaviers instrument en het koororgel gebouwd door Vermeulen en Flentrop. Voor verdere gegevens XXXXXXXXXXXXX.
 
interieur 3 interieur 3
The stained-glass windowsThe window farthest east was donated by the city of Monnikendam in 1670. Above the coat of arms and name of Monnikendam there is also the coat of arms of Medemblik.


The window next to this was donated by the poor-relief board. Underneath  the title on this window is the history of “ the two mites of the poor widow” and is pictured in grisaille (a technique of imitating the effect of relief).
The window above the entrance was made in 1902 at the occasion of the renovation.

The fourth window
was donated in 1671 by  the Rijnschippers”  guild. At the topside one can see the history of Noah’s Ark pictured; underneath a view of Medemblik.


The next window was probably donated by mayors and church wardens in 1709. Underneath the throne of the city-virgin the glass is signed: ”S. v.d.Meulen fecit Ao 1709”.
In the middle of the last window the coat of arms of the city is shown with the date of 1681, flanked by the coats of arms of the donators. At the very bottom of this window one can see the representation of Solomonian jurisdiction. In 1902-1905 most of the panes were renovated.During the renovation in 1991-1993 they were all removed from their frames and entirely reconditioned. Firstly strenghtened glass panes were mounted in the original frames and then the stained-glass windows were installed behind these panes. The windows are now protected against the elements.


 
 
 
interieur 4 interieur 4
et graf van Lord Murray
Tegen de Westmuur in de Zuidbeuk ligt de fraai bewerkte grafsteen van Lord George Murray. Deze Schotse edelman, vijfde zoon van de Duke of Athole, was na veel omzwervingen in Medemblik terechtgekomen. Hij overleed hier in 1760 en werd begraven in het koor van de kerk.Bij de verkleining van de kerk in de 19e eeuw kwam zijn graf buiten de kerkmuren te liggen. Het is nu afgedekt met een eenvoudige steen
De oorspronkelijke grafsteen kreeg een plaats binnen de kerk; aanvankelijk in de  Noordbeuk, na de restauratie in 1991/93 op de huidige plek.


Boven de grafsteen hangt het ruitvormig wapenbord van de hertogen van Athole, gedeeld in zestien kwartieren en met de zinspreuk 'Tout prest'. De tekst bij één van de kwartieren luidt "Prince d'Orange".


De overgrootmoeder van George Murray was Charlotte de la Trémouille, een dochter van Prins Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon.  
 

De sarcofaag
Bij graafwerkzaamheden op het kerkeërf in 1964 werden brokstukken Bentheimer zandsteen gevonden. Bij nader onderzoek bleken deze de restanten te zijn van twee sarcofagen. De sarcofaag waarvan de meeste stukken gevonden werden, is in 1992 gereconstrueerd. Op de sarcofaag is nog de afbeelding van een kruis te zien, hetgeen erop duidt dat er een geestelijke in begraven is geweest.
 
 
interieur 5 interieur 5
Het koorhek
De  Noordbeuk, die ingericht is voor culturele evenementen, wordt afgesloten door het koorhek. Zeer waarschijnlijk heeft dit hek oorspronkelijk het koor dat aansloot op het middenschip, afgesloten.

Op de kroonlijst staat het jaartal 1572 en het opschrift:
“ ‘t misbruyck in Gods kerck allengskens ingecomen is alhier wederom anno 1572 afgenomen". 
 
Het gebruik van de kerk

 

De Protestantse Gemeente Medemblik houdt haar kerkdiensten in de Bonifaciuskerk. 
Gebedsdiensten e.d. worden gehouden in de kapel achter de herenbank.
Die ruimte dient ook als stiltecentrum.
In de  Noordbeuk worden regelmatig exposities gehouden. Ook is deze ruimte zeer geschikt voor allerlei andere activiteiten.
Het Pieter Backer orgel is jaarlijks tijdens een aantal concerten te beluisteren. Regelmatig worden exposities van beeldende kunstenaars in de kerk gehouden.  


Kosten

De kosten van de instandhouding van deze grote monumentale kerk gaat de krachten van de Medemblikker kerkgemeenschap te boven. Alleen dankzij vele bijdragen van de overheid en particulieren is het gelukt het gebouw in de huidige staat te brengen. Wij hopen dat die steun er ook in de toekomst zal zijn.