(oud) NIEUWS 
23-5-2021, 1e Pinksterdag
Herbevestiging in het ambt van Hannie Huttinga (Diaken) en Wil Zeldenrust (Ouderling)

  13-5-2021 Hemelvaartsdag,
Een voorzichtige ontmoeting aan (hopelijk) het einde van de corona pandemie.
Niet fietsen (zoals andere jaren), maar wel lekker buiten koffie drinken.


4 april 2021  De paaskaars heeft er een extra jaartal, 2021, bij gekregen.


Nieuwsbrief voor 20, 24 en 25 december 2020.

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft besloten om de dienst op Kerstavond niet door te laten gaan.
Vanuit de landelijke kerk wordt dringend aangeraden om het aantal bezoekers te beperken en omdat het heel onzeker is wie we zouden kunnen verwachten en we ook graag een voorbeeld willen zijn, is besloten om die dienst niet door te laten gaan. Er is ook geen digitale uitzending die avond.
Zondag a.s. 20 december om 10.00 uur is er wel een dienst met voorganger ds. Ole van Dongen.
Ook op Eerste Kerstdag is er een dienst om 10.00 uur vanuit de Bonifaciuskerk, waarbij Alma en Arnold de Greeuw en drie leden van de Cantorij hun muzikale medewerking zullen verlenen.
Voorganger is dan ds. Hetty Boot.
Deze diensten zijn ook digitaal te beluisteren via de website www.bonifaciuskerkmedemblik.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

De kerkenraad wenst u een goede zondag en heel gezegende kerstdagen toe.Nieuwsbrief van 13 december 2020.

Beste gemeenteleden,

Zondag 13 december zouden we een gemeenschappelijke dienst hebben in Opperdoes, maar omdat er nog steeds maar 30 mensen op afspraak aanwezig mogen zijn in de kerk van Opperdoes, leek het de kerkenraad beter om ook deze zondag in de Bonifaciuskerk bij elkaar te komen. Natuurlijk jammer dat we niet in een grote groep bij elkaar mogen komen, maar wij blijven hopen op betere tijden.
Voorganger is ds. Hetty Boot en u kunt de dienst bijwonen of beluisteren via de website.
www.bonifaciuskerkmedemblik.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

De kerkenraad wenst u een goede zondag toe.


29-11-2020, Adventskalender
De adventskalender is zondag 29-11-2020 beschikbaar gesteld aan de gemeenteleden.
Omdat er nog kalenders over zijn, worden ze komende zondag weer aangeboden.
Het onderwerp van de adventsactie van Kerk in actie gaat over vluchtelingenkinderen.
Op 1e kerstdag zal de collecte ook voor deze actie zijn.
Hierbij een link naar een artikel over dit onderwerp

1-11-2020, Afscheid van ambtsdragers
Dicky Poot (ouderling) en Wil Mosman (diaken) namen in deze dienst afscheid en werden toegesproken door ds. Hetty Boot en scriba Geke Geveke. Beiden kregen een envelop en werden in de bloemetjes gezet.5-7-2020, De eerste dienst waarbij gemeenteleden weer aanwezig mochten zijn.

In deze dienst werd gevierd dat Rob van der Heijden 50 jaar organist is. Dit zou op 31 Maart gebeurd zijn, maar is vanwege de omstandigheden uitgesteld. Zoon Dennis verhoogde de feestvreugde met een muzikale bijdrage.

Tevens werd afscheid genomen van Iet en Henk Benedick, die uit Medemblik gaan verhuizen. Bij dit afscheid kregen ze bloemen, een diner-bon, maar ook de paaskaars van 2019 mee, waar ze zeer blij mee waren.

Verder kon Kees van Noorloos met trots zijn koninklijke onderscheiding aan ons laten zien.

De dienst werd geleid door ds. Hetty Boot, waarmee we samen ook het overlijden van ons gemeentelid Leen Voorthuijzen herdachten.


De Liturgie voor de kerkdienst vanuit de Bonifaciuskerk Medemblik is vanaf 3 Mei 2020 te beluisteren; zie de map kerkdiensten.

Neuwsbrief 13-6-2020

Lieve gemeenteleden,

Ook Pinksteren ligt weer achter ons. In de winter en in het voorjaar vierden we de kerkelijke feesten, Kerst, Pasen en Pinksteren. De laatste twee in corona-tijd en dus anders dan anders;
gevierd met de gedachten bij zieken en ouderen, met ongerustheid en afstand, met gebed en hoop en vertrouwen.
Nu ligt de zomertijd voor ons. In de kerken leven we in een tijd, die wel ‘de feestloze tijd’ wordt genoemd. En wanneer ik deze zin teruglees, dan heeft de spellingscontrole van het woord ‘feestloze’ iets anders gemaakt: ‘geestloze’… Goddank is geestloos niet de bedoeling, zeker niet ná Pinksteren. Ondanks alles wil het ons kracht geven, geestkracht en gelovige inspiratie. Dat neemt niet weg, dat we ons soms wel ‘geestloos’ kunnen voelen. De ene dag kun je alles prima aan, kun je even naar buiten, een warme zonnestraal, alsof God je even groet... De andere dag ben je alles meer dan zat, komen er weer allerlei twijfels over je heen, springt dat woord ‘waarom’ weer op... En dan zijn er ook nog langer corona-regels, gemis van contact met elkaar. Je wilt er voorbij, je wilt weer alles gewoon… Deze tijd vraagt veel van ons uithoudingsvermogen.
Toch komt er ook wat ruimte, niet alleen voor de samenleving om ons heen, ook voor de kerken. Als we voorzichtig zijn - die nadruk blijft - als we voorzichtig zijn, kan de kerk weer open.

Open zijn is eigen aan een kerk! Des te fijner dus, dat die ruimte er weer komt. De landelijke kerk verlangt echter wel, dat wij daarover goed nadenken. Hoe gaan we de kerk weer open zetten? Hoe gaan we met elkaar in behoedzaamheid om? Daarvoor moet een gebruiksplan worden geschreven. Inmiddels is dat gedaan. Er ligt een plan van beleid, inclusief een overzichtelijk lijstje voor de bezoekers op de zondagochtend. Binnenkort ontvangt u dat in mailbox of brievenbus.
Vanaf zondag 5 juli a.s. hopen we elkaar dan weer te ontmoeten en samen te kunnen vieren in een open Bonifaciuskerk. Wees - in alle voorzichtigheid - welkom!

Vanaf begin mei waren en zijn de zondagse diensten te beluisteren. Velen van u hebben dat ook gedaan. In de kerkenraadsvergadering van juli willen we deze nieuwe ontwikkeling evalueren. Hoe is dit gegaan? Hoe kwam de dienst over? Werkte het internetadres? Hoe beviel het u en jullie als luisteraar? Wat vond en vindt u ervan? En ook: zou u met ons de antwoorden op deze vragen willen delen? Hoe meer wij als kerkenraad weten wat uw ervaringen rond de online-diensten zijn, des te beter kunnen wij deze evalueren. Als we weer naar de kerk kunnen, blijven de uitzendingen van de diensten doorgaan. En met elkaar willen we, dat dit op een goede manier gebeurt. Dus als je wilt, laat weten wat je ervan vindt en wat je online-ervaringen zijn. Dat kan via een mail naar scriba Geke - scribageveke@gmail.com - of een briefje bij één van de kerkenraadsleden in de bus.
Ook zonder een internetaansluiting zijn de diensten te volgen. Er zijn kleine kastjes, die bij u kunnen worden geplaatst, waarmee alle diensten - dus ook speciale diensten, zoals rond een huwelijk of uitvaart - te beluisteren zijn. De corona-tijd beperkt ons in de uitvoering hiervan. Maar mocht u zo’n kastje willen, dan kan dat - ook in deze tijd - bij u geplaatst worden. U mag het laten weten aan scriba Geke Geveke, aan één van de kerkrentmeesters of via de kerkenraad.

In een vorige nieuwsbrief schreef ik dat de Bonifaciuskerk standvastig op ons wacht. Dat doet zij nog steeds, nog even, tot 5 juli. Dan kunnen wij weer binnen haar muren zijn, in de stilte, in de rust, genietend van muziek, vierend, glimlachend naar elkaar. Het zal een bijzonder moment zijn.
‘En in de hemel glimlacht God’, zei een dichter. Soms heb je het nodig, dit te weten…

Met een aandachtige groet,
Hetty Boot

Lieve gemeenteleden,
Vorige week heb ik nog aandacht gevraagd voor een bijdrage aan de collectes. Helaas had ik voor de kerk het verkeerde nummer doorgegeven. Excuses van mij!
Dus nu nog een keer de goede nummers:
Diaconie: NL13RABO 0132 4033 66
Kerk: NL32RABO 0333 0129 92
Geke Geveke


Hierbij twee foto's van de kerkdienst van 3 Mei.
De eerste keer dienst in de Bonifaciuskerk zonder gemeenteleden, maar nu te beluisteren via het internet.
Tevens is de nieuwe paaskaars in gebruik genomen.


Nieuwsbrief van 24 april 2020 van de Protestantse Gemeente te Medemblik.


Lieve  gemeenteleden,

Stil is deze tijd, stiller op straat, stiller in onze huizen, stil in de kerk. Toch… we vergeten elkaar niet. Er is post, er is mail, whatsapp, een telefoontje. Er zijn legio lijnen vanuit kerken naar mensen thuis, kerkdiensten via internet, vieringen op televisie, zondagochtenden met mooie woorden en liederen. Velen genieten daarvan. Het blijkt nodig, broodnodig soms, nu concreet naar de kerk gaan niet kan. Dan zoekt geloven andere wegen. En dat is goed. Dat helpt ons door gemis en stilte heen. Dat helpt ons in hoop en in volhouden.
Velen van u zullen het gemerkt hebben: vanaf de zondag voor Pasen tot nu toe zijn er samen met Opperdoes diensten, die te beluisteren zijn via internet. Er is een organist, een koster, een paar kerkenraadsleden, de voorgangers en verder een lege kerk. Dat is vreemd én goed dat het zo kan samen. Het helpt ons in hoop en in vertrouwen.
De wens om ook vanuit de Bonifaciuskerk de diensten te kunnen beluisteren lag er al langer. Vanaf de eerste zondag van mei zal dat nu mogelijk zijn. Ik was en ben blij met de samenwerking met Opperdoes én ik ben blij met onze komende luister-mogelijkheid. Hieronder vertelt Geke hoe u dat kunt doen. Voor hen die thuis geen internet hebben, zijn er speciale kastjes, waarmee u toch kunt meeluisteren en meevieren. Binnenkort vragen we wie zo’n kastje zou willen hebben; u mag het ook al zelf aangeven als u daarvoor belangstelling hebt. Vanaf 3 mei zijn er dus (korte) zondagse vieringen vanuit onze vertrouwde Bonifacius. Ik hoop dan ook u op afstand te mogen begroeten, in Gods naam, zingt lied 416.

Stil is deze tijd. Toch… laten we wat er wel is niet vergeten. Om ons heen zingen de vogels, groeit het groen, bloeit de lente, ligt er ineens weer een kaartje op tafel van iemand die aan je denkt. We vergeten elkaar niet. God vergeet ons niet. Laat dat alles ons helpen in hoop, in volhouden, in vertrouwen.
Tot wij weer elkaar ontmoeten, voor nu een aandachtige groet,

Hetty Boot

Kerkdienstuitzendingen:
Vanaf zondag 3 mei bestaat er de mogelijkheid om de kerkdiensten vanuit onze Bonifaciuskerk te beluisteren. De diensten beginnen zoals gebruikelijk om 10.00 uur en op
3, 10, 17 en 24 mei zal ds. Hetty Boot voorgaan in een korte dienst met een overdenking en waarin enkele bekende liederen worden gezongen, afgewisseld met orgelspel.
U vindt de diensten via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2016-Bonifaciuskerk.
Voor diegenen die geen internet hebben, wordt de mogelijkheid geboden om via een kastje te luisteren. In verband met deze coronatijd is het lastig om dat nu bij u thuis te installeren, maar u kunt er al wel vast over nadenken of u ook zo’n kastje zou willen hebben.

Om 10.30 uur is er een tv-uitzending vanuit de Ruïnekerk in Bergen. Kanaal 509 (KPN) of Kanaal 707 ( Ziggo). Voorganger ds. Engele Wijnsma.

Zondag 26 april is er om 9.30 uur nog een uitzending vanuit Opperdoes.
( www.pg.opperdoes.nl of www.kerkdienstgemist.nl>Noord-Holland>Opperdoes )


13-3-2020 Acties n.a.v. het coronavirus
Tot 31-3-2020 zijn alle activiteiten in de Bonifaciuskerk gestaakt. Dat houdt in dat niet alleen de zondagse kerkdiensten, maar ook
de gemeente-avond van 16-3,
de ouderenmiddag
en de film avond op 17-3,
de vespers, sobere maaltijden en de cantorijrepetities op de woensdagen,
en "samen aan tafel" niet doorgaan

28-8-2019  Toren

Zoals bekend staat de toren scheef en die scheefstand wordt langzamerhand groter.
De gemeente Medemblik heeft samen met een architect hiervoor een oplossing ontwikkeld.
Die moet ervoor zorgen dat de toren gestabiliseerd wordt. Dit heeft ook grote gevolgen voor ons kerkgebouw.
Het plan is om aan elke zijde van de toren palen van wel 17 meter lengte de grond in te boren, hetgeen dan een nieuwe fundering voor de toren moet worden. De palen worden zo dicht mogelijk bij de torenmuur aangebracht.
Zoals gezegd gaat dit door middel van boren, waarna de boorgaten vol met beton gegoten worden.
Echter de muur, waar het orgel tegen staat, is ook torenmuur. Dit houdt in dat er ook in de kerk geboord zal moeten worden.
Het orgel zal daarvoor ingepakt worden en is dan een tijd onbespeelbaar. Ook een deel van de kerk zal afgezet moeten worden.
Dan is de volgende stap dat de toren losgemaakt zal worden van het kerkgebouw, zodat de toren geen schade meer kan aanbrengen aan het kerkgebouw. Omdat het orgel dan toch al is ingepakt is, is het ons idee, om dan meteen maar de muren in de kerk van een nieuwe stuclaag te voorzien.
Wanneer gaat dit gebeuren?
De bedoeling is volgend jaar zomer in de maanden: mei, juni, juli en augustus. Dit na het verplichte archeologisch onderzoek in de grond rondom de toren.
Het is niet bekend hoe lang dit onderzoek zal gaan duren.
Tijdens het werk aan de toren kunnen er geen activiteiten in de kerk plaats vinden.


30-7-2019
onder orgels/concerten zijn de programma's gepubliceerd van de concerten op 10- en 24 augustus

7-7-2019,

Nieuwe predikant: ds Hetty Boot

31-1-2019,

Alle takken zijn geschonken!
TOP!

3-1-2019,
Nieuwe kerstboom: 25 van de 36 takken geschonken!
Alle gulle gevers hartelijk dank!
Nog een eindspurtje...?


15-12-2018,
Nieuwe kerstboom: Er zijn inmiddels 13 van de 36 takken geschonken!
Hartelijk dank aan alle gevers!
Wilt u mensen in uw omgeving ook warm maken voor het doneren van een tak?


9-12-2018,
Schenkt u ook een tak van de nieuwe kerstboom van de Bonifaciuskerk?

We gaan een kunstkerstboom inclusief lichtjes aanschaffen, met een hoogte van 5 meter!
Gebleken is dat een gewone kerstboom minder milieuvriendelijk is dan een kunstkerstboom.
Maar de aanschafprijs is wel een groot bedrag voor de diaconie in één keer.
Wilt u onze kerstboom sponsoren?

Word donateur! Al voor € 25,- doneert u één tak inclusief lichtjes.
Een zijtakje met lichtjes per € 10,00 kan ook.
We hebben 36 takken nodig om tot 5 meter te komen.

U kunt het bedrag voor één of meer takken overmaken op 
bankrekening NL13RABO 0132 4033 66 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. te Medemblik ovv Kerstboom


8-12-2018
Op 1e Kerstdag verlenen de Cantorij van de Bonifaciuskerk en het RK gemengd koor "De Vriendenkring" hun medewerking.

10-6-2018
Dr. Ds. Oane Reitsma heeft afscheid genomen van onze gemeente en gaat binnenkort naar de gemeente Enschede.


Een mooie foto van het interieur werd aangeboden


De paaskaars van 2017 werd aangeboden, met een passende kandelaar


22-5-2018
1 juni ingebruikname nieuwe registers orgel Wieringerwerf
http://www.desamenstroom.nl/home/actuele-informatie/feestavond

20-5-2018
Hagepreek dienst, georganiseerd door PKN Opperdoes en Medemblik op de boerderij van Andries Smit.


8-3-2018
De concerten die de Stichting Pieter Backer Orgel dit jaar organiseert staan op de site
klik hier om het te lezen


22-2-2018
Het kerkblad "Onderweg" staat op de site
klik hier om het te lezen

Op 20 december werd het kerstfeest van de basisschool Het Koggeschip in onze kerk gevierd.
Het was goed bezochte en zeer gewaardeerde vierining.terug