De toren De toren

De toren zit weliswaar vast aan de kerk maar is eigendom van de burgelijke gemeente Medemblik.
De toren in zijn huidige verschijningsvorm is in de 15e eeuw gebouwd en dus ruim honderd jaar ouder dan het kerkgebouw. De onderste geledingen van de muren zijn twee meter dik, terwijl de spits maar anderhalve steen dik is. De huidige bekroning -de omloop en het koepeltje met de opengewerkte appel - is pas in 1661 aangebracht.
In dat jaar moest een deel van de oorspronkelijke spits wegens bouwvalligheid gesloopt worden.
 
In de toren hangen drie klokken, waarvan de oudste en grootste een diameter heeft van 1,25 m. Deze klok heet Sint Pieter en is gemaakt in 1636 door Everardus Splinter van Enkhuizen. De twee andere klokken zijn van de gebroeders Hemony; één draagt het jaartal 1649.De toren is in 1925/26,1969/70 en 1999/2001gerestaureerd.
De scheefstand van de toren wordt mogelijk veroorzaakt door de drooglegging van de Wieringermeer. In ieder geval staat vast dat de toren de laatste 30 jaar gemiddeld 3 mm per jaar in Noordoostelijke richting scheefzakt.  

 
terug