Concerten 2022

Sind 1988 organisert de Stichtng Pieter Backer Orgel orgel- en orgel plus...concerten in de Bonifaciuskerk van Medemblik.

Met ingang van het seizoen 2022 ook andere concerten dan orgelconcerten.
dit is mogelijk door uitbreiding van het bestuur met het echtpaar Kees en Rutie Breebaart.


zaterdagavond 14 mei – 20.15 uur

zondagmiddag 15 mei – 14.30 uur

BEETHOVEN – Symfonie nr. 3 Eroïca en Mis in C

m.m.v. Projectkoor, een professioneel symfonie-orkest en 4 solisten waaronder 3 studenten conservatorium Amsterdam AHK. Het geheel onder leiding van Jan Laan.

Beethoven Symfonie nr.3
Oorspronkelijk opgedragen aan Napoleon maar nadat deze zichzelf tot keizer had gekroond, veranderde Beethoven de naam van de symfonie van “Bonaparte” in “EROÏCA”.
Wél een jubelende finale. waarin menselijke vrijheid en gelijkwaardigheid in de muziek is vereeuwigd.

Beethoven Mis in C
Altijd overschaduwd door zijn latere religieuze meesterwerk “Missa Solemnis”, is deze Mis in C ten onrechte onderbelicht geweest.
Met verrassende accenten en onverwachte wendingen maakte hij de lieflijke passages des te effectiever: het uiteindelijke “Dona nobis pacem” is een hoopvol pleidooi voor VREDE.

Solisten:
Elisa Maayeshi - sopraan
Femke Hulsman - alt
Andre Lopes - tenor
Pierre Mak- bas
.

Entree € 25

Reserveren via: breemed@quicknet.nl

ORGELCONCERTEN
Het beroemde uit 1671 stammende "Pieter Backer orgel" zal ook dit jaar een aantal malen te beluisteren zijn: 
Vele jaren waren er aan het eind van de Romantische markten in Medemblik z.g. marktconcerten, waarbij veelal vergevorderde conservatoriumstudenten concerteerden.
de markten zijn er niet meer, de concerten wel, nu onder de naam zaterdagmiddagconcerten
Dit jaar zijn er twee concertseries:
De zaterdagmiddagconcerten in Juli en de woensdagavondconcerten in Augustus

zaterdagmiddagconcerten aanvang 16.00 uur, toegang vrij- collecte aan de uitgang
Zuidingang kerk aan de Breedstraat

2 juli speelt Geurt van Lagen (2001) hij volgde orgellessen bij Arja Maas en Jaap-Jan de Rooij. Sinds september 2021 studeert hij hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hier is Jos van der Kooy zijn hoofdvakdocent voor orgel.
Daarnaast krijgt hij pianolessen van Wim Voogd. Geurt volgde masterclasses bij Daan Manneke en Pieter Dirksen.
Naast zijn conservatoriumstudie studeert Geurt van Lagen bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

9 juli is de beurt aan Andries Bogerd (2003) die werd voorbereid op zijn conservatoriumstudie door Yde Raap. In september 2020 startte hij zijn studie bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Sinds 2021 studeert hij hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast krijgt hij bijvak piano van Wim Voogd. Masterclasses volgde hij bij Pieter Dirksen (Sweelinck) en Daan Manneke.

16 juli is concerteert Albert Driessen  ( 2002) die op negenjarige leeftijd zijn eerste orgellessen ontving van Bert Gelderman. Op zijn dertiende studeerde hij verder bij Evan Bogerd, die hem tevens op zijn conservatoriumstudie voorbereidde.
Sinds 2021 studeert Albèrt aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, alwaar Jos van der Kooy zijn hoofdvakdocent is. Hij ontvangt zijn bijvak-pianolessen van Wim Voogd.Het laatste concert van de serie wordt gegeven door Luuk Schuurman (2003) die zijn zijn eerste orgellessen kreeg van Evan Bogerd, die hem tevens voorbereidde op zijn conservatoriumstudie. Sinds 2021 studeert hij aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, waar Jos van der Kooy zijn hoofdvakdocent is. Als bijvak volgt hij pianolessen bij Wim Voogd.

Schuurman is als kerkorganist actief in de PKN-gemeentes van Rouveen, Hasselt en De Krim. Hij won meerdere prijzen op verschillende orgelconcoursen, waaronder eerste prijzen op het Quintus Orgelconcours (2018), het Feike Asmaconcours (2018, 2021) en het SGO concours (2021). Naast zijn concertpraktijk als organist is hij ook actief als koorbegeleider bij diverse koren. Tevens heeft hij een particuliere lespraktijk.
 

Zomeravondconcerten op woensdag, aanvang 20.00 uur
Toegang € 12, 50 

Oostingang kerk aan het Kerkplein

woensdag 3 augustus  Ronald de Jong
Ronald de Jong bespeelt zowel het koororgel, als het Pieter Backer orgel
daarnaast zal hij op de vleugel improviseren

Ronald de Jong (1956) kreeg zijn eerste orgellessen op 16 jarige leeftijd van Ben Feij. Op zijn 17e werd hij toegelaten voor hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag alwaar hij in 1983 het U.M.-diploma behaalde met het predikaat "zeer goed". Zijn docenten waren daar Rienk Jiskoot en Wim van Beek. Later heeft hij het diploma Kerkelijk orgelspel behaald aan het Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht (cijfer 9 voor begeleiden en improvisatie). Tijdens zijn conservatoriumstudie werd hij benoemd tot organist van de Geref Pax-Christikerk in Den Haag. In 1988 werd hij organist van de Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn. Sinds 1991 is Ronald de Jong als cantor-organist verbonden aan de Oude Kerk in Zoetermeer alwaar hij ook de muzikale leiding heeft over de cantorij.
Naast een prive lespraktijk op het orgel van de Oude Kerk te Zoetermeer is hij als docent (orgel, klavecimbel en theorie) verbonden aan het Centrum voor Kunst en Cultuur te Zoetermeer. Hij concerteert veelvuldig in Nederland en het buitenland (o.a. Amerika, Schotland, Slowakije en Italie) en is een veelgevraagd begeleider van koren en solisten. Van zijn spel zijn 6 Cd's verschenen waarop hij speelt en improviseert. Ronald de Jong is muzikaal adviseur van de “Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer“.

In 2014 heeft hij de publieksprijs Kunst en Cultuur van de gemeente Zoetermeer ontvangen vanwege zijn verdienste voor de jarenlange organisatie van de lunch- en orgelconcerten in de Oude Kerk in Zoetermeer. Vanwege zijn 40-jarig jubileum als (cantor-)organist in de Protestantse Kerk in Nederland ontving hij in 2016 het gouden draaginsigne met briljant .

Als componist is hij aktief met composities voor koor en orgel en last but not least is hij ook actief als  beeldend kunstenaar en heeft hij regelmatig exposities van zijn abstracte en figuratieve werk.
woensdag17 augustus Orgel Plus Concert 
De bekende schilder Marius van Dokkum houdt een presentatie in woord en beeld over zijn schilderijen en tekeningen.
Hij vertelt onder meer hoe, en op welke manier zijn werken tot stand komen. hij doet dit afgewisseld door zijn echtgenote, Ingeborg van Dokkum die het PIeter Backer orgel bespeelt met werken die het 17e eeuwse instrument maximaal tot zijn recht laten komen.

Noteer alvast deze data 


, verdere gegevens volgen
terug