van de predikant van de predikant

       Ik werk met plezier in Medemblik, omdat onze geloofsgemeenschap ernst maakt met haar roeping in deze wereld.
Een groot aantal vrijwilligers zet zich in voor de medemens die onze hulp of aandacht nodig heeft, hetzij ver weg (diaconaat) of dicht bij huis (pastoraat en diaconaat).

       Geestelijk leiding geven aan een gemeente die, hoewel klein, veel goed werk verzet, is motiverend voor mij. Omgekeerd probeer ik al de vrijwilligers te inspireren, veelal met de woorden en verhalen die ons van eeuwen her worden aangereikt.
Door elkaar over en weer te inspireren en motiveren proberen wij als kerkgemeenschap iets van een droom te verwezenlijken: de wereld een klein beetje beter maken, helen, heilzaam zijn.
 
       Iedere week vieren wij in de liturgie dat we bij het volk van God mogen horen en volgelingen van Jezus Christus mogen zijn. Rondom spannende Bijbelverhalen zijn we dan samen, we zingen, denken na en bidden.
In de Bonifaciuskerk gaat dat bijna vanzelf, de liturgie vieren.

Dat komt doordat we in ons eeuwenoude gebouw gedragen worden door de wolk van gebeden die er van eeuwen her hangt.
Ik voel mij in deze ruimte gedragen door de traditie, die ik graag in contact breng met ons hedendaagse alledaagse leven.

         Ik hoop dat u ons als kerkgemeenschap of mij als pastor weet te vinden, als u daar behoefte aan hebt. Schroom nooit om contact met mij op te nemen.
Ik ben ervoor aangesteld en vrijgesteld om een luisterend oor te zijn en zo mogelijk te helpen met het zoeken naar antwoorden op vragen waar u mee leeft.       Wat doet een dominee nu precies? Vooral wil ik er zijn als luisterend oor, op moeilijke momenten in het leven.
Ook kunt u mij benaderen voor kerkelijke rituelen als de doop, belijdenis en kerkelijk huwelijk – of gewoon een gesprek daarover als u er minder goed mee bekend bent.
En tot slot ben ik er om rond overlijden pastoraat te verlenen en uitvaarten te leiden vanuit onze Bonifaciuskerk.


       Of u nou lid bent van een kerk of niet, speelt daarbij geen rol. Gelukkig is het in onze kerk zo geregeld dat de predikant een herderlijke opdracht heeft voor de kerk en de wereld.
En dat laatste omvat alles en iedereen. Welkom!


       O ja: u kunt mij bereiken via 0227 820490 of

dr. Oane Reitsma, predikant

terug