(oud) NIEUWS (oud) NIEUWS
13-3-2020 Acties n.a.v. het coronavirus
Tot 31-3-2020 zijn alle activiteiten in de Bonifaciuskerk gestaakt. Dat houdt in dat niet alleen de zondagse kerkdiensten, maar ook
de gemeente-avond van 16-3,
de ouderenmiddag
en de film avond op 17-3,
de vespers, sobere maaltijden en de cantorijrepetities op de woensdagen,
en "samen aan tafel" niet doorgaan

28-8-2019  Toren

Zoals bekend staat de toren scheef en die scheefstand wordt langzamerhand groter.
De gemeente Medemblik heeft samen met een architect hiervoor een oplossing ontwikkeld.
Die moet ervoor zorgen dat de toren gestabiliseerd wordt. Dit heeft ook grote gevolgen voor ons kerkgebouw.
Het plan is om aan elke zijde van de toren palen van wel 17 meter lengte de grond in te boren, hetgeen dan een nieuwe fundering voor de toren moet worden. De palen worden zo dicht mogelijk bij de torenmuur aangebracht.
Zoals gezegd gaat dit door middel van boren, waarna de boorgaten vol met beton gegoten worden.
Echter de muur, waar het orgel tegen staat, is ook torenmuur. Dit houdt in dat er ook in de kerk geboord zal moeten worden.
Het orgel zal daarvoor ingepakt worden en is dan een tijd onbespeelbaar. Ook een deel van de kerk zal afgezet moeten worden.
Dan is de volgende stap dat de toren losgemaakt zal worden van het kerkgebouw, zodat de toren geen schade meer kan aanbrengen aan het kerkgebouw. Omdat het orgel dan toch al is ingepakt is, is het ons idee, om dan meteen maar de muren in de kerk van een nieuwe stuclaag te voorzien.
Wanneer gaat dit gebeuren?
De bedoeling is volgend jaar zomer in de maanden: mei, juni, juli en augustus. Dit na het verplichte archeologisch onderzoek in de grond rondom de toren.
Het is niet bekend hoe lang dit onderzoek zal gaan duren.
Tijdens het werk aan de toren kunnen er geen activiteiten in de kerk plaats vinden.


30-7-2019
onder orgels/concerten zijn de programma's gepubliceerd van de concerten op 10- en 24 augustus

7-7-2019,

Nieuwe predikant: ds Hetty Boot

31-1-2019,

Alle takken zijn geschonken!
TOP!

3-1-2019,
Nieuwe kerstboom: 25 van de 36 takken geschonken!
Alle gulle gevers hartelijk dank!
Nog een eindspurtje...?


15-12-2018,
Nieuwe kerstboom: Er zijn inmiddels 13 van de 36 takken geschonken!
Hartelijk dank aan alle gevers!
Wilt u mensen in uw omgeving ook warm maken voor het doneren van een tak?


9-12-2018,
Schenkt u ook een tak van de nieuwe kerstboom van de Bonifaciuskerk?

We gaan een kunstkerstboom inclusief lichtjes aanschaffen, met een hoogte van 5 meter!
Gebleken is dat een gewone kerstboom minder milieuvriendelijk is dan een kunstkerstboom.
Maar de aanschafprijs is wel een groot bedrag voor de diaconie in één keer.
Wilt u onze kerstboom sponsoren?

Word donateur! Al voor € 25,- doneert u één tak inclusief lichtjes.
Een zijtakje met lichtjes per € 10,00 kan ook.
We hebben 36 takken nodig om tot 5 meter te komen.

U kunt het bedrag voor één of meer takken overmaken op 
bankrekening NL13RABO 0132 4033 66 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. te Medemblik ovv Kerstboom


8-12-2018
Op 1e Kerstdag verlenen de Cantorij van de Bonifaciuskerk en het RK gemengd koor "De Vriendenkring" hun medewerking.

10-6-2018
Dr. Ds. Oane Reitsma heeft afscheid genomen van onze gemeente en gaat binnenkort naar de gemeente Enschede.


Een mooie foto van het interieur werd aangeboden


De paaskaars van 2017 werd aangeboden, met een passende kandelaar


22-5-2018
1 juni ingebruikname nieuwe registers orgel Wieringerwerf
http://www.desamenstroom.nl/home/actuele-informatie/feestavond

20-5-2018
Hagepreek dienst, georganiseerd door PKN Opperdoes en Medemblik op de boerderij van Andries Smit.


8-3-2018
De concerten die de Stichting Pieter Backer Orgel dit jaar organiseert staan op de site
klik hier om het te lezen


22-2-2018
Het kerkblad "Onderweg" staat op de site
klik hier om het te lezen

Op 20 december werd het kerstfeest van de basisschool Het Koggeschip in onze kerk gevierd.
Het was goed bezochte en zeer gewaardeerde vierining.terug