Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
Vanwege de corona crisis zijn er voorlopig kerkdiensten zonder gemeenteleden.
U kunt deze kerkdiensten beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 
Datum Voorganger Ambtsdrager vn Dienst Lector Collectant Collectant Organist Koster
5-7-2020 Ds. Hetty Boot Dicky Hannie Hannie ? Rob Th.Hoff
12-7-2020 Ds. Hetty Boot Nelli Ina Benno Piet B. Arnold J.Kool
19-7-2020 Ds. Wim Blanken Paul Laura Jan v.B. Paul Arnold J.Kool
26-7-2020 Ds. Hetty Boot Wil M. Wil Z. Henk M. Wil Z. Arnold N.Buijze
 
Liturgie 5 juli 2020             Bonifaciuskerk     Medemblik

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Orgelspel:                               Liedboek, Ps 122 - Hoe sprong mijn hart…

Stilte

Bemoediging
Groet

Orgelspel:                               Liedboek, Ps 122 - Hoe sprong mijn hart…

Een moment voor elkaar

Orgelspel:                               Liedboek, Ps 121- Ik sla mijn ogen op en zie…

Gebed                                    met de woorden van Liedboek 280 - De vreugde…

Eerste lezing:                         Zacharia 9: 9-12
                                               uit de Bijbel in gewone taal

Tweede lezing:                       Matteüs 11: 28-30
                                               uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Orgelspel:                               Liedboek, Ps 42 - Evenals een moede hinde…

Overdenking

Meditatief orgelspel

Een moment voor elkaar

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Orgelspel:                               Liedboek 675 - Geest van hierboven…

Zegen

Orgelspel
terug