Gedenken Gedenken

Als kerk gedenken wij de mensen van voorbij. Gemeenteleden die met ons geleefd hebben.
Die in ons midden waren – hetzij als actief kerkganger, hetzij aan de rand.
Allen zijn zij kinderen van God, zowel in leven als in de dood.
 
In ons kerkgebouw hebben wij een gedachtenishoek, waar hun namen staan geschreven, ieder op een wit steentje.
Op de voleindingszondag in november worden de families uitgenodigd om het steentje van hun dierbare gestorvene in ontvangst te nemen.
 
Hiermee proberen wij vorm te geven aan de Bijbeltekst “Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.” (Openbaring 2, 17b)


 


In de gedachtenisdienst op 25 november 2018 gedenken wij:
  
Teetje Buijze-Spijker
geboren 18 mei 1922, overleden 12 november 2017
 
Op de hoge leeftijd van 95 jaar overleed mevrouw Buijze. We herinneren ons haar als een kwieke en actieve dame. Kerkelijk hoorde ze bij de
christelijke gereformeerde kerk in Opperdoes, maar in hart en nieren was ze Medemblikse en werd daarom uitgedragen uit de Bonifaciuskerk.

Teetje Spijker trouwde met Jan Buijze, met wie ze lang gelukkig is geweest. Samen kregen zij vijf kinderen. Ze leefden 25 jaar lang in Apeldoorn.
Haar man overleed in 2003. Daanra woonde mevrouw Buijze in St Martinus, de laatste tijd op de huiskamer in de Valbrug.

Haar leeftijd (95) schreef zij in de palmen van haar beide handen. Ze hoorde niet zo goed meer, en als iemand haar dan aansprak liet ze haar handen zien:
‘ik ben al 95, dus ik hoor u niet zo goed meer!’ Zo geloven wij dat haar naam staat geschreven in de palm van Gods hand. 
 
 
 
 
 

terug