Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 
Datum Voorganger Ambtsdrager van dienst Lector Collectant Collectant Organist Koster Collecte diaconie Collecte kerk
3-1-2021 Ds. Hetty Boot Alma Ina B. Benno Piet B Arnold J.Kool Bloemenfonds Onderhoud tuin en terrein
10-1-2021 Ds. Rien Erkelens Nelli Wil Z. Jan v.B. Wil Z. Rob J.Kool St. Hulpverlening Westfriese kerken Plaatselijk pastoraal werk
17-1-2021 Ds. Hetty Boot  Geke Hannie Hannie William Arnold N.Buijze Vluchtelingenwerk Onderhoud kerk
24-1-2021 Ds. Bart Seelemeijer Paul Laura Henk M. Paul Rob Th. Hoff Ouderenwerk Generale kas predikantstraktementen
31-1-2021 Ds. Johan Mulder Nelli Ina B. Benno Piet B. Rob J.Kool KiA Werelddiaconaat Algemene Kosten
7-2-2021 Ds. Hetty Boot Alma Alma Hannie William Arnold J.Kool Avondmaalsdoel Vluchtelingen kinderen Energiekosten
14-2-2021 Ds. Wim den Braber Geke Laura Jan v.B. William Rob N. Buijze Open Doors Algemene kosten
21-2-2021 Ds. Hetty Boot Alma Wil Z. Henk M. Wil Z. Arnold Th. Hoff   Klein onderhoud
28-2-2021 Ds. Hetty Boot Paul Ina B. Benno Paul Rob J.Kool   Kerkmuziek
                   
 
Liturgie 17 januari 2021                                                              Bonifaciuskerk
Tweede zondag na Epifanie                                                        Medemblik

Orgelspel

Om te beginnen

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Orgelspel:                             Liedboek 792: 1 en 3 - Kom, God, en schrijf uw eigen naam…

Moment van stilte
Bemoediging
Groet

Orgelspel:                             Liedboek 792: 4 - Laat zonneklaar…

Gebed om ontferming
Orgelspel:                             Liedboek 413: 1 - Grote God, wij loven U…

Rondom het woord

Gebed van de zondag

Eerste lezing:                       Jesaja 62:1-5
Orgelspel:                             Liedboek, Ps 96: 7 - Zo zal zijn koninkrijk beginnen…

2e Schriftlezing:                  Johannes 2:1-12
Orgelspel:                             Liedboek 525: 1 en 4 - Wij willen de bruiloftsgasten zijn…

Overdenking 
Meditatief orgelspel

Rondom gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Aandacht voor de inzameling van de gaven

Orgelspel:                             Liedboek 418: 1, 2 en 3 - God, schenk ons de kracht…

Wegzending en zegen

Zegen

Orgelspel

Inzameling van de gaven  bij de uitgang
terug