Gezangenstrijd Gezangenstrijd

De bedoeling was dat liederen uit het liedboek 2013 werden gezongen.
De ene groep deed dit eenstemmig, met begeleiding van het orgel, mondorgel of harmonica; de andere groep zong meerstemmig.
Één deelnemer, hr. Breton, zong als solist The Holy City; een hele prestatie, waar hij terecht de publieksprijs voor won.
Hr. Beek droeg (uit het hoofd!) ten slotte enkele coupletten uit het Wilhelmus voor.
De Kerkenraad won de eerste prijs.
Zie onderstaand een foto-impressie van de genoeglijke strijd

Ds. Oane Reitsma spreekt de deelnemers en toehoorders vermanend maar bemoedigend toe.

De Pekel-Padders

De cantorij

De leesclub

Hr. Breton

De sobere maaltijd groep

De Eilanders

De kerkenraad

mevr. Phia Prosper zong, terwijl de jury vergaderde

Hr. J. Beek

De gespreksgroep

De jury

Mevr. Geveke toont de eerste prijs voor de kerkenraad
 

terug